NOR Rating benytter konstruktørens data eller søsterbåters flytestilling (fribordsmålene) dersom båten ikke veies ved målingen. Veiing av båt er lite brukt. Veiing er omstendelig og kan bli kostbart. Veiing forutsetter at båten er forberedt i "måletrim", dvs at seil og alt annet løst utstyr er fjernet. Videre kreves stille vær og kran eller heiseanordning og en kalibrert vekt (målecelle).

Båtvekten har i seg selv begrenset innvirkning på ratingen. En utregning med VPP, der vekten til en Elan 350 ble øket med 200 kg (ca 5%), medførte en endring i ratingen på rundt 0,5%. Normen for NOR Rating er at båtmål ikke skal ha større måleusikkerhet enn hva som gir 0,1% utslag i ratingen. Så helst skulle båtvekten i dette tilfellet bestemmes på nærmeste 40 kg.

Vel så viktig som vekten er posisjonen i båtens lengderetning for oppdriftssenteret. For å beregne dette må båtens flytestilling bestemmes ved å måle fribordshøyden for og akter. Også dette er en omstendelig prosess og må gjøres med båt i måletrim. Gevinsten ved slik måling på en NOR Rating-båt kan være en justering med noen få promille på ratingen.

Det vises til artikkelen: "Sensitivitet i VPP beregningene" og artikkelen: "Måling av deplasement og stabilitet", begge under Orienteringer / Faglige artikler. 
SGP