Ved utseding av ORC Club målebrev henter NOR Rating som oftest data for deplasement fra en søsterbåt som er lik og som er målt på en pålitelig måte. Det er alltid vekten av båt i måletrim som gjelder. Hva dette innebærer er definert i IMS. Tommelfingerregelen er at alt løst utstyr ombord, slik som som seil, drivstoff osv. skal tas ut. Vekten kan være betydelig lavere enn det kranvekten viser når en båt heises på land for vedlikehold osv.  

Når pålitelige søsterbåtdata ikke kan fremskaffes, benytter NOR Rating konstruktørens data eller annen god informasjon. Veiing av båt er lite brukt, men i prinsippet tillatt. Veiing er en omstendelig prosess og kan bli kostbar. Veiing forutsetter at båten er forberedt i måletrim. Videre kreves stille vær og kran eller heiseanordning sammen med en kalibrert vekt (målecelle). Veiing av båt må godkjennes av Målesjef.

Mener du at båten er registrert med feil vekt, bør du henvende deg til Målesjef om dette. 

Båtvekten har i seg selv begrenset innvirkning på ratingen. En utregning med VPP, der vekten til en Elan 350 ble øket med 200 kg (ca 5%), medførte en endring i ratingen på rundt 0,5%. Normen for NOR Rating er at båtmål ikke skal ha større måleusikkerhet enn hva som gir 0,1% utslag i ratingen. Så helst skulle båtvekten i dette tilfellet bestemmes på nærmeste 40 kg.

Vel så viktig som vekten er posisjonen i båtens lengderetning for oppdriftssenteret. For å beregne dette må båtens flytestilling bestemmes ved å måle fribordshøyden for og akter. Også dette er en omstendelig prosess og må gjøres med båt i måletrim. Gevinsten ved slik måling på en NOR Rating-båt kan være en justering med noen få promille på ratingen.

Det vises til artikkelen: "Sensitivitet i VPP beregningene" og artikkelen: "Måling av deplasement og stabilitet", begge under Orienteringer / Faglige artikler. 
SGP