NOR Rating benytter konstruktørens data eller søsterbåters flytestilling dersom båten ikke veies ved målingen. Veiing av båt er lite brukt. Veiing er omstendelig og vanskelig å gjennomføre med tilstrekkelig nøyaktighet. Veiing forutsetter at båten er forberedt i "måletrim", dvs at seil og alt annet løst utstyr er fjernet. Dessuten kreves stille vær og kran eller heiseanordning og en kalibrert vekt (målecelle).

Båtvekten har i seg selv begrenset innvirkning på ratingen. En utregning med VPP, der vekten til en Elan 350 ble øket med 200 kg (ca 5%), medførte en endring i ratingen på ca 0,005, altså rundt 0,5%. Normen for NOR Rating er at båtmål ikke skal ha større måleusikkerhet enn hva som gir 0,1% utslag i ratingen. Så helst skulle båtvekten i dette tilfellet bestemmes på nærmeste 40 kg.

Viktigere enn vekten er posisjonen til oppdriftssenteret ("flytepunktet"). For å beregne dette må båtens flytestilling bestemmes ved å måle fribordshøyden for og akter. Også dette er en omstendelig prosess og må gjøres med båt i måletrim. Gevinsten ved slik måling på en NOR Rating-båt kan være en justering med noen tusendeler på ratingen.

Det vises til artikkelen: "Sensitivitet i VPP beregningene" og artikkelen: "Måling av deplasement og stabilitet", begge under Orienteringer / Faglige artikler.