Når singeltall brukes, tildeles hver båt ett ratingtall som benyttes under alle vindforhold. Det oftest brukte singel ratingtallet er OSN (Offshore Single Number).  Tallet er basert på et gjennomsnitt av fartspotensialene for 6 ulike vindvinkler, fra rett imot (0 grader, VMG) til platt lens (180 grader, VMG). Tre vindstyrker inngår i utregningen: 4 m/s med 25%, 6 m/s med 50% og 8 m/s med 25 %. 

Ratingtallene avhenger også av hvordan ulike vindvinkler er vektlagt. Dette avhenger igjen av regattabanens geometri, slik som sirkelbane, pølsebane, distanseseilas og olympisk bane.  

NOR Rating har også lagt til rette for "Tre-tall system" med egne ratingtall for svak, middels og sterk vind. Dette blir mer nøyaktig og dermed mer "rettferdig" enn singeltall. 

Ratingtall for spesifikke vindstyrker benyttes også. Vindstyrken kan velges basert på måling på regattabanen, eller  kan bestemmes ved hjelp av "Performance Curve Scoring", en metode som finner vindstyrken baset på regattaresultatene. 

Det vises forøvrig til artikkelen "Fra rating til resultat" som beskriver hvordan ratingtallene fremkommer med utgangspunkt i ulike vindstyrker og banegeometrier. Se også spørsmål/svar om trippeltallene.