Når singeltall brukes, tildeles hver båt ett ratingtall som benyttes under alle vindforhold. Det oftest brukte singel ratingtallet er OSN (Offshore Single Number).  Tallet er basert på et gjennomsnitt av fartspotensialene for 6 ulike vindvinkler. Tre vindstyrker inngår i utregningen for OSN: 4 m/s med 25%, 6 m/s med 50% og 8 m/s med 25 %. OSN er NOR Ratings hovedtall.

Ratingtallene avhenger også av hvordan de ulike vindvinklene er vektlagt. Dette avhenger igjen av regattabanens geometri, slik som sirkelbane, pølsebane, distanseseilas og olympisk bane.  

NOR Rating har også lagt til rette for "Tre-tall system" med egne ratingtall for svak, middels og sterk vind. Dette blir mer nøyaktig og dermed mer "rettferdig" når ulike båter konkurrerer, enn med singeltall. Trippeltall brukes ved ulike vindstyrker slik: Svak vind dekker 3m/s - 4m/s. Middel vind dekker 4m/s - 7m/s. Sterk vind dekker 7m/s til 10m/s. 

Ratingtall for spesifikke vindstyrker kan også benyttes. Vindstyrken kan velges basert på måling på regattabanen, eller  kan bestemmes ved hjelp av "Performance Curve Scoring", en metode som finner vindstyrken baset på regattaresultatene. 

Det vises forøvrig til artikkelen "Fra rating til resultat" som mer detaljert beskriver hvordan ratingtallene fremkommer med utgangspunkt i ulike vindstyrker og banegeometrier. 
SGP