Resultatene beregnes ved "Tid på tid" dvs: Seilt tid * NOR Rating singel ratingtall = Korrigert tid.

Muligheten er også lagt til rette for arrangement med Tretall-system, der ratingtallet som anvendes velges ut fra vindstyrken i den aktuelle regattaen. Arrangøren vil i så fall opplyse om dette. 

Se også informasjon på Arrangørsiden.