I NOR Rating bestemmes resultatene av en seilas ut fra båtenes korrigert tid som beregnes med Tid-på-tid-metoden. Da har vi:  Korrigert tid  =  Seilt tid x ratingtall.

Som ratingtall kan vi benytte singel-tall eller ett av tre tall i et trippeltall-system. Dette siste blir som oftest mer nøyaktig. Men vindstyrken vi velger når vi velger trippeltallet, bør svare til den virkelige vindstyrken på regattabanen. Hvis ikke kan trippeltall bli mer feil enn singeltall.

Ved "Polar Curve Scoring" bestemmes en gjennomsnittlig vindstyrke for regattabanen under seilasenbasert på de beste båtenes gjennomsnittsfart. De tihørende ratingtallene blir implisitt bestemt av dette og er mer eller mindre skjult i resultatberegningen.

Arrangøren kan fritt velge hvilken som helst metode som ORC tilbyr for tidskorrigering. 

Se artiklene: "Fra rating til resultat" og "Tid på tid versus tid på distanse".

Se også informasjon på Arrangørsiden.