Hvordan er sammenhengen mellom GPH ratingen i et ORC målebrev og ratingtallet som NOR Rating benytter? Skal ikke det være likt?

Disse tallene er beregnet på to forskjellige måter. GPH beregningen er basert på seiling på en en sirkelbane med 8 og 12 knops vind. NOR Rating's tall er beregnet over et større vindregister og en annen kombinasjon av vindvinkler. (Se: Fra rating til resultat".) Tallene kan ikke sammenlignes, og an for noen båter utgjøre en feil tilsvarende 30 sekunder pr. nautisk mil.