Ja, naturligvis.  Spørsmålet er vel heller om en båt med asymmetrisk spinnaker er konkurransedyktig i baneseilas sammenlignet med båter med symmetrisk spinnaker.

En undersøkelse med bruk av ORCs dataprogram VPP, viser at på pølsebane blir det bare rundt 1 sekund eller mindre per nautisk mil i forskjell i korrigert tid mellom båter med symmetrisk og asymmetrisk spinnaker. Også på en sirkelbane blir forskjellene små. Dette gjelder ved middels vindstyrke. Blåser det mer enn 8 m/s, så kan asymmetrisk-båtene en få en fordel på 4 sekunder eller mer per nautisk mil. Motsatt blir det ved svak vind. Dette gjelder når resultatet beregnes med singeltall. Effekten er avhengig av båttype.  Forskjellene forsvinner ved bruk av trippeltall.

På en trekant-bane vil asymmetrisk spinnaker ha en klarere fordel i sterk vind og ulempe i svak vind. Effekten avhenger av hvilke vinkler vi har i trekanten.  Brukes singeltall vil båter med asymmetrisk spinnaker i spesielle tilfeller kunne vinne opp mot 8 sekunder per nautisk mil ved 8 m/s vind, men tape  tilsvarende ved 4 m/s vind. Forskjellene blir langt mindre ved bruk av trippeltall. 

Du kan lese hele undersøkelsen:  "Asymmetrisk spinnaker på trekantbane" under Orienteringer / Faglige artikler. 
SGP