Ja, naturligvis.  Spørsmålet er vel heller om en båt med asymmetrisk spinnaker er konkurransedyktig. En undersøkelse med bruk av ORCs dataprogram VPP viser at på pølsebane blir det bare rundt 1 sekund eller mindre per nautisk mil i forskjell i korrigert tid mellom båter med symmetrisk og asymmetrisk spinnaker, hvis båtene seiler opp til sin rating. Også på en teoretisk sirkelbane blir forskjellene små. Men blåser det mer enn 8 m/s, så kan bruk av singeltall (OSN) gi asymmetrisk-båtene en fordel på 4 sekunder eller mer per nautisk mil. Fordelen forsvinner ved bruk av trippeltall.

På en trekant-bane vil asymmetrisk spinnaker ha en ulempe i svak vind og fordel i sterk vind. Effekten avhenger av hvilke vinkler vi har i trekanten.  Brukes singeltall (OSN), vil båter med asymmetrisk spinnaker i uheldige tilfeller kunne tape opp mot 8 sekunder per nautisk mil ved 4 m/s vind, men vinne tilsvarende ved 8 m/s vind. Forskjellene blir ubetydelige ved bruk av trippeltall. 

Du kan lese hele undersøkelsen:  "Asymmetrisk spinnaker på trekantbane" under Orienteringer / Faglige artikler.