Spinnaker har midtbredde som er større eller lik 0,75 x fotlengden. Forseil har midtbredde som er mindre enn 0,75 x fotlengden. Med midtbredde menes avstanden mellom punktene midt på for- og akterliket. Med fotlengden menes (den rettlinjede) avstanden mellom de to nedre hjørnene av seilet, dvs. hals- og skjøtehjørnet. 

Alle flygende seil, slik som Gennaker, Code 0 med flere, er i reglenes forstand enten spinnaker eller forsei og må følge sine respektive regler.  I de fleste tilfellene er Code 0 et forseil satt flygende, mens Gennaker er en asymmetrisk spinnaker. 

Se artikkelen "Flygende forseil - spinnaker. Hva er reglene ?"
SGP