Spinnaker har midtbredde som er større eller lik 0,75 x fotliket. Forseil har midtbredde som er mindre enn 0,75 x fotliket. Med midtbredde menes avstanden mellom punktene midt på for- og akterliket. Med fotliket menes avstanden mellom de to nedre hjørnene av seilet, dvs hals- og skjøtehjørnet. 

Alle flygende seil, slik som Gennaker, Code 0 med flere, er i reglenes forstand enten spinnaker eller flygende forseil og må følge reglene for disse. 

Se artikkelen "Flygende forseil - spinnaker. Hva er reglene ?"