Alle seil som skal kunne brukes i kappseiling må være registrert. Det innebærer at seilet er målt av en autorisert måler. Seilet får et unikt registreringsnummer som skrives inn på seilet, helst på et eget merke, sammen med seilmålene og målerens signatur. Samtidig registrerer måleren seilet i NOR Rating databasen med registreringsnummeret og seilmålene. De fleste leverandører av seil og seilmakere har autorisasjon til å måle og registrere seil. Å seile regatta med seil som ikke er registrert gir grunnlag for straff. Unntaket er tryseil, stormfokk og hardvindsfokk som ikke behøver å registreres. Båter med målebrev merket "Forenklet måling" eller "En-type" (One design) krever heller ikke registrerte seil.  

Mange båteiere har flere seil registrert i databasen enn hva de ønsker å benytte i regatta. Noen seil er gamle, men ikke kassert. Andre seil kan være for store til at en ønsker å ta disse med i ratingberegningen. Når målebrev kjøpes, melder båteieren fra om hvilke av de registrerte seilene som skal legges til grunn for rating-beregningen. Dette gjøres ved å sette seil "Aktiv". Seilene som sto som Aktiv da målebrevet ble kjøpt, regnes da som båtens seil. Det største av hvert slag av disse seilene står i målebrevet. Dette begrenser hvor store seil det er lovlig å benytte i regatta.  Etter at målebrevet er utstedt, spiller endring av aktiv-merkingen i databasen ingen rolle. Det er hva som lå til grunn da ratingen i målebrevet ble beregnet som gjelder.  

Har du fler enn ett flygende forseil eller fler enn en asymmetrisk spinnaker der midtbredden / underliket < 85% , må du passe på. Når ratingen beregnes skal alle slike seil tas med. Båteier er strengt tatt ansvarlig for at alle båtmål , inkludert alle seilmål som ligger til grunn for ratingberegningen, er riktig. 
 
Det er ikke noe i veien for å veksle mellom forskjellige seilsett fra regatta til regatta så lenge målebrevets begrensning i Maks antall seil ombord overholdes og det bare benyttes seil som var satt aktive da målebrevet ble kjøpt. Under kappseiling skal båten være utrustet og seile i samsvar med målebrevet. Båteier er ansvarlig for dette.