Alle seil som skal kunne brukes i kappseiling, må være registrert. Det innebærer at seilet er målt av en autorisert måler. Ved målingen får seilet et unikt registreringsnummer som skrives inn på seilet, helst på et eget merke, sammen med seilmålene og målerens signatur. Samtidig registrerer måleren seilet i NOR Rating databasen med registreringsnummeret og seilmålene. Tryseil, stormfokk og hardvindsfokk behøver ikke å registreres. Båter med målebrev merket "Forenklet måling" eller "En-type" (One design) krever heller ikke registrerte seil.  

Mange båteiere har flere seil registrert i databasen enn hva de ønsker å benytte i regatta. Når målebrev kjøpes, melder båteieren fra om hvilke av de registrerte seilene som skal legges til grunn for rating-beregningen. Dette gjøres ved å sette seil "Aktiv". Seilene som står som "Inaktiv" i databasen blir ikke regnet med. Etter at målebrevet er utstedt, spiller aktiv-merkingen ingen rolle lenger, det påvirker ikke ratingen. Det er hva som lå til grunn da ratingen ble beregnet og som nå står i målebrevet, som gjelder.  

Ratingberegningen baseres på de kombinasjonene av seil og vindstyrker og vindvinkler som gir størst båtfart. Her tas flere seil med i beregningene, ikke nødvendigvis bare de største av hvert slag. Av den grunn skal alltid  alle seil som skal kunne brukes i regatta sammen med målebrevet settes aktiv når målebrev kjøpes og ratingen beregnes. 

SGP