Normen for NOR Rating er at ikke noe båtmål skal ha en unøyaktighet som gir større utslag på ratingen enn 0,1%. De fleste målingene vil uten anstrengelse bli nøyaktigere enn dette. Hvis det blant båtmålene er noen få mål det er knyttet spesiell usikkerhet til, men usikkerheten likevel er innenfor normen, så vil båtens rating bli bestemt med en usikkerhet på noen få promille. Da vil det alltid være andre usikkerheter ved resultatberegningene for en regatta, som for eksempel varierende vind,  som skaper "urettferdighet"  -  og ikke båtmålingen.

En båt som er målt i henhold til Måleveiledningen vil tilfredsstille normen. Dette gjelder ikke "Forenklet måling".

Se gjerne artikkelen: "Spredning i resultater"  under Orienteringer / Faglige artikller.  Se også artikkelen Sensitivitet i VPP-beregningene.