I Måleveiledningen heter det at: "Målene skal bestemmes så nøyaktig som målesituasjonen tillater." og "Fysisk måling utføres med så stor nøyaktighet som et alminnelig, godt måleredskap tillater." Med andre ord skal måling utføres så nøyaktig som mulig ut fra forutsetningene for den aktuelle målingen. 

En grunnleggende norm for ordinære NOR Rating målebrev er at ikke noe båtmål skal ha en usikkerhet (unøyaktighet) som gir større utslag på ratingen enn 0,1%. De fleste målingene vil uten anstrengelse bli nøyaktigere enn dette. Hvis det blant båtmålene er noen få mål som er usikre, men likevel innenfor 0,1%-normen, så vil båtens rating bli bestemt med usikkerhet innenfor noen få promille. Da vil det alltid være andre usikkerheter ved resultatberegningene for en regatta, som for eksempel varierende vind,  som skaper "urettferdighet"  -  og ikke båtmålingen.

En båt som er målt i henhold til Måleveiledningen vil tilfredsstille 0,1%-normen. Dette gjelder ikke "Forenklet måling".

Se gjerne artikkelen: "Spredning i resultater" under Orienteringer / Faglige artikller.  Se også artikkelen Sensitivitet i VPP-beregningene.
SGP