Ja. Du kan føre et forseil som er festet i forstaget ("vanlig fokk/genoa") samtidig med en symmetrisk eller asymmetrisk spinnaker. Noen ønsker å gjøre dette for å "fange opp" vinden mellom spinnakeren og dekk. Men erfaringen er gjerne at dette forstyrrer vinden i spinnakeren og reduserer effektiviteten. Noen erfarer at det er fordelaktig med fokken oppe når vinden er spiss og det er tvil om spinnakeren bør berges. 

Se på video-opptak fra internasjonale ORC mesterskap. Her er båtene valigvis raske med å ta ned fokken når spinnakeren heises ved et kryssmerke. Men det kan være lurt å forsikre seg om at fokken er gjort klar ved å heise den litt opp på forstaget i god tid før spinnakeren tas ned ved et bunnmerke. De fleste vil også foretrekke å ha fokken oppe både ved heising og berging av spinnaker for å forhindre at spinnakeren tvinner seg rundt forstaget.
SGP