Ja. Du kan føre et staget forseil ("vanlig fokk/genoa") samtidig med en symmetrisk eller asymmetrisk spinnaker. Noen ønsker å gjøre dette for å "fange opp" vinden mellom spinnakeren og dekk. Men erfaringen er gjerne at dette forstyrrer vinden i spinnakeren og reduserer effektiviteten. Se på video-opptak fra internasjonale ORC mesterskap. Her er det ikke mange som fører fokk og spinnaker samtidig.