Ja. De fleste velger å benytte ordinært målebrev og Doublehand-målebrevet slik de utstedes, altså med samme seilkonfigurasjon. Men det er også mulig å ha forskjellig seilføring i de to målebrevene.
Skal Doublehand-målebrevet ha en annen seilføring, må dette målebrevet kjøpes separat. Det Doublehand-målebrevet som oprinnelig ble utstedt sammen med det ordinære, blir da ugyldig. En båt kan til enhver tid bare ha ett Fullt mannskap målebrev ("ordinært målebrev")  sammen med ett Doublehand målebrev og ett Uten spinnaker målebrev.   
 
Ta direkt kontakt med Service-kontoret dersom du ønsker Doublehand-målebrev med en egen seilkonfigurasjon.