Hvordan er ordningen for short hand (SH) målebrev ?
For de som bruker samme seilkonfigurasjon mellom SH og seiling med fullt mannskap, så står spesial-rating for SH på målebrevet. Denne ratingen benyttes ved SH seiling. Det er da beregnet med en mannskapsvekt på 170kg. Du trenger altså ikke et eget SH målebrev. 
 
Det er litt mer kinkig for de som bruker en annen seilkonfigurasjon når de seiler shorthanded. Det må etableres en "båt" til med samme seilnummer, men med annen konfigurasjon. Det er viktig å oppdatere seilinformasjonen under båtinformasjon i NOR Rating-databasen. Det kan så utstedes et eget SH målebrev. Bestilling av separat SH-sertifikat må skje samtidig med bestilling av det vanlige målebrevet.