Ja. De fleste velger å benytte ordinært målebrev og målebrev for shorthand slik de utstedes, altså med samme seilkonfigurasjon. Men det er også mulig å ha forskjellig seilføring i de to målebrevene.
Skal shorthand-målebrevet ha en annen seilføring, må dette målebrevet kjøpes separat. Det shortand-målebrevet som oprinnelig ble utstedt sammen med det ordinære, blir da ugyldig. En båt kan til enhver tid bare ha ett ordinært målebrev sammen med ett shorthand målebrev. 
Ta direkt kontakt med Service-kontoret dersom du ønsker shorthand målebrev med en egen seilkonfigurasjon.