Hva gjøres for at målerne har tilstrekkelig kjennskap til NOR Rating og hvordan måling skal utføres. 

Målerne autoriseres av NSF på bakgrunn av kursing. Det inviteres jevnlig til kurs for målere, bådet for nye målere og til "oppfriskning" for de som allerede er autorisert. NOR Ratings Måleveiledning er omfattende og er en liten "lærebok". Den blir revidert når endringer i klassereglene gjør det nødvendig. Hjemmesiden for målere inneholder også gode instruksjonsvideoer. Målerne er alltid velkommen til samtale med øvrig kompetent personell om måling.