Hva gjøres for at målerne har full kjennskap til NOR Rating og hvordan måling skal foretas. 

Målerne autoriseres av NSF på bakgrunn av kursing. Det inviteres jevnlig til kurs for målere. Måleveiledningen er omfattende og blir revidert og publisert med nødvendige opplysninger ved endringer. Det tas sikte på at eventuelle revisjoner foreligger før 1. april hvert år.