Jeg ønsker å bruke asymmetrisk spinaker (genaker) i kombinasjon med spinnakerbom. Er dette lovlig og vil det påvirke ratingen? 

Ja og ja. Dette er fullt lovlig. Med spinnakerbom kan du skyve halshjørnet opp i lo slik det gjøres for symmetrisk spinnaker. Det kan gi en fordel på lens. Men det forutsetter at du har registrert SPL i målebrevet. 

Hvis du ønsker å ha spinnakerbom eller spristake ombord under kappseilas, men likevel halser asymmetriske spinnakere bare i senterlinjen og ikke på bom, så kan det hukes av for dette på målebrevet. (Du må ha registrert TPS i målebrevet.) Da blir bidraget til ratingen fra asymmetrisk spinnaker litt lavere. Spinnakerbom eller spristake kan fortsatt benyttes til å spri et forseil ved å sette staken i skjøtehjørnet (SPL må være registrert). 

Har du i tillegg en eller flere symmetriske spinnakere ombord, regnes disse som satt med spinnakerbom.

Husk: Du kan uansett aldri spri en spinnaker ved å sette en bom eller spristake i skjøtehjørnet.  

Se artikkelen: "Flygende forseil - spinnaker. hva er forskjellen?"