Jeg ønsker å bruke asymmetrisk spinaker (genaker) i kombinasjon med spinnakerbom. Er dette lovlig og vil det påvirke ratingen? 

Ja og ja. Dette er fullt lovlig. Med spinnakerbom kan du skyve den asymmetriske spinnakerens halshjørnet opp i lo slik det gjøres for symmetrisk spinnaker. Det kan gi en fordel på lens. Det forutsetter at du ikke har huket av for "Asymmetrisk i Senterlinjen" ved kjøpet av målebrev. Det forutsetter også at du har registrert SPL i målebrevet. 

Hvis du ønsker å ha spinnakerbom eller spristake ombord under kappseilas, men likevel halser asymmetriske spinnakere bare i senterlinjen og ikke på bom, så kan det altså hukes av for dette på målebrevet. Du må da ha registrert TPS i målebrevet. Da blir bidraget til ratingen fra asymmetrisk spinnaker vanligvis litt lavere. Men en spinnakerbom kan fortsatt benyttes som spristake ved å sette staken i skjøtehjørnet på et forseil.(SPL må være registrert). 

Har du i tillegg en eller flere symmetriske spinnakere ombord, regnes disse som satt med spinnakerbom.

Merk: Du kan uansett aldri sette en bom eller spristake i skjøtehjørnet på en spinnaker.  

Se artikkelen: "Flygende forseil - spinnaker. hva er forskjellen?"