Gjelder begrensningen som står i målebrevet for antall seil, bare hvor mange seil som kan være om bord under en enkelt regatta?

Ja. Du må vel har flere seil satt aktive når målebrevet ble kjøpes og senere variere med hvilke av disse du tar med på den enkelte regatta. Men antallet ombord i den enkelte seilas skal ikke overskride Maks-tallene som står i målebrevet. I regatta som består av flere seilaser, kan seilingsbestemmelsen gi nærmere regler for om det er ett og samme seilsett som skal gjelde for hele regattaen, eller om seil kan byttes fra seilas til seilas. 

Begrensinsgstallet bestemmes av fartspotensialet til båten. Begrensningene er gitt av ORC.