Gjelder begrensningen som står i målebrevet for antall seil, bare hvor mange seil som kan være om bord under en regatta?

Ja. Du må vel har flere seil som var satt aktive da målebrevet ble kjøpt og variere med hvilke seil du tar med på den enkelte regatta. Men antallet ombord i den enkelte seilas skal ikke overskride Maks-tallene som målebrevet angir. I regatta som består av flere seilaser, kan seilingsbestemmelsen gi nærmere regler for om det er ett og samme seilsett som skal gjelde for hele regattaen, eller om seil kan byttes fra seilas til seilas.. 

Begrensinsgstallet bestemmes av fartspotensialet til båten. Begrensningene er gitt av ORC.

Ant seil