Målebrevet angir de data som ligger til grunn for beregning av ratingen. Dersom det under en regatta benyttes seil som har større mål enn de registrerte, har båten ikke riktig målebrev og kan diskvalifiseres.