ORC- Rating Systems sammen med International Measurement Systems-IMS gir fullstendig oversikt over alle parametre som må måles som grunnlag for ratingberegningen. 

Målebrevet angir verdiene for de viktigste parameterene en aktuell båt. En fullstendig oppgave over båtmålene for hver enkelt båt finnes på ORC Sailor Services. 

Ved ratingberegningen tas det hensyn til det største seilet i hver kategori (storseil, forseil festet til forstaget, flygende forseil, symmetrisk spinnaker, asymmetrisk spinnaker). I tillegg beregnes ratingen for alle flygende forseil og alle asymmetriske spinnakere (med halvbredde < 85% av fotlengden) i kombinasjoner med ulike vindstyrker og vindvinkler. De optimale kombinasjonene blir så lagt til grumn for ratingen. For å sikre at utregningene blir rett, skal alltid alle seil som skal kunne brukes i regatta sammen med målebrevet settes aktiv når ratingen blir beregnet og målebrevet utstedes - og ikke bare de største av hvert slag.  

Beregningen av ratingen baseres alltid på de båtdata som er registrert, inkludert de seilene som er satt aktiv, idet VPP-beregningen foretas og målebrevet skrives ut. Seil satt inaktiv regnes ikke med. Etter at ratingen er beregnet og målebrevet er utstedt, påvirkes ikke ratingen av aktiv/inaktiv merking før nytt målebrev kjøpes. 
SGP