Måleveiledningen gir fullstendig oversikt over hvilke mål som er "Obligatoriske mål" og som skal bestemmes for den enlte båt. Mange av disse er "Kritiske mål" som skal måles av autorisert måler. (Merket med * i måleveiledningen.) I tillegg til de obligatoriske målene kommer noen få mål som alltid beregnes med faste default-regler. Til sammen utgjør dette alle nødvendige inngangsdata til Velocity Prediction Programme  - VPP. 

NOR Rating målebrevet angir de viktigste målene som er brukt ved beregning av ratingen for en aktuell båt. En fullstendig oppgave over målene som ligger til grunn for rating-beregningene for båten finnes på ORC Sailor Services.

Merk at det bare tas hensyn til det største seilet i hver kategori (storseil, forseil festet til forstaget, flygende forseil, symmetrisk spinnaker, asymmetrisk spinnaker), bortsett fra at det også beregnes optimal bruk av flygende forseil og asymmetriske spinnakere.

Beregningen av ratingen baseres på de båtdata som er registrert, inkludert de seilene som er satt aktiv, idet VPP-beregningen foretas og målebrevet skrives ut.