Antall styremedlemmer økes fra 6 til 7. Dette endrer §6 i loven.
Pga. den økende aktiviteten innen shorthand-seiling, ønskes ett styremedlem som spesielt har ansvar for shorthand-aktiviteter.