• Målebrev kreves for å delta i NOR Rating regatta.

  • Båt, inkludert seil, må måles av autorisert måler.

  • Målebrev kjøpes fra Norges Seilforbund. "Båtdatabasen".

  • Målebrevet varer ett år.  Gyldig 1.april - 1.april. 

  • 3 målebrev kjøpes samlet: Fullt mannskap, Shorthanded, Uten spinnaker. 
     
  • Arrangøren kunngjør hva slags målebrev som kreves. 

  • Båteier ansvarlig for påmelding med riktig målebrev.