1. Båteier har ansvar for at det er samsvar mellom målebrevet og båtens mål og utrustning. 

  2. Mannskapsvekt skal ikke overstige hva som er vist i målebrevet. (RS102)(RS200)

  3. All flyttbar ballast, inkludert seil som ikke er satt, skal være ordentlig stuet. Vann, dødvekt eller annen ballast skal ikke flyttes for å endre trim eller stabilitet. (Gelder ikke båter registrert med vannballast. )  (RRS51)(RS201)

  4. Senkekjøl, daggerboard etc. skal være låst i sin posisjon slik den var ved måling, såfremt ikke målebrevet angir annet. (RS202)

  5. Ikke-manuell kraft kan benyttes for å operere sving-kjøl og vannballast, fall og skjøter, hekkstag, vang og uthaler. Autopilot kan benyttes hvis dette er angitt i NOR/SI. (RS204)

  6. Under seilas er det ikke tillatt å flytte masten i fotenden eller i dekk. Bruk av mastejekk er tillatt. (RS205)

  7. Mast og bom kan ha merker som begrenser maksimal heising i mast og uthal på bom av storseilet. Disse angir i så fall riggmålene P og E (IMS)