Norsk utgave av OSR Appendiks B. Gjelder kappseiling ved dagslys i skjermede farvann.
Arrangøren kan legge til eller trekke fra slik det passer

 
Ansvar om bord
Ansvaret for å delta eller fortsette i en kappseilas har båten alene. Den ansvarlige om bord (skipper) skal forsikre seg om at båten er sjødyktig og har besetning med tilstrekkelig evne til å mestre dårlig vær. Ansvarlig om bord skal også peke ut en som kan overta ansvaret hvis det blir nødvendig.

Vanntett
Alle båtens åpninger skal raskt kunne lukkes og sikres. Kjølkasser eller lignende skal ikke være åpen mot båtens indre, eventuelt med unntak av en vanntett vedlikeholds-luke over vannlinjen. Unntatt er eldre båter som i sin originale konstruksjon ikke tilfredsstiller dette kravet.

Utrustning
Om bord skal være:
Robust bøtte på rundt 9 liter, med line
Magnetisk kompass
Brannslukningsapparat
Anker
Redningsbøye med drivanker
Redningsline, 15 – 25 m lang
Kniv, lett tilgjengelig fra cockpit
Flytevest til hver person
  • minst 150N oppdrift
  • med fløyte
  • merket med båt- eller personnavn
  • eventuelt sjekket gasspatron
All påkrevd sikkerhetsutrustning skal fungere etter hensikten, være lett tilgjengelig og av en størrelse og type som passer til båten.