Pølsebane med virtuelle rundingsmerker legger til rette for minimalt behov for banemannskap/arrangørressurser. Båtene starter samtidig og forventes å gå i mål samtidig. Første båt i mål vinner. Banelengden tilpasses den enkelte båts rating. 

Lengdetilpassingen av banen er enkel. Skal seilasen vare rundt 2 timer og vinden er middels sterk, settes avstanden fra start til runding, målt i nautiske mil slik:  Avstand fra start til runding =  6 x ToT-ratingtallet 
Hvis en kortere eller lengre seilas ønskes, bestemmes alle distanser med en annen felles lengdefaktor enn 6. Ratingtallet er enten pølsebane singeltall, eller pølsebane trippeltall. Trippeltall benyttes  dersom vinden forventes å være stabil.

Før start (bruk gjerne harestart) må vindretningen gjøres kjent for deltakerne. De enkelte båtene finner selv sitt virtuelle rundingsmerke på kartplotter basert på vindretning, båtens rating og en felles lengdefaktor. Eventuelt kan en felles regatta-koordinator beregne rundingsmerkene for båtene og formidle disse som koordinater som så plottes inn på en GPS. Alt etter hvor seriøs regattaen er, kan det foretas kontroll av løpet på kartplotter etter målgang.

SGP