I jaktstart startes båtene på ulike tidspunkt slik at første båt i mål vinner. Alle båter som seiler perfekt, dvs. de seiler opp til sin rating, vil komme i mål omtrent samtidig. Tiden som den enkelte båt har "til disposisjon" for å seile fra start til mål, svarer til båtens rating.

Planlegg slik:

Bestem banen som skal seiles. Mål nøyaktig distanse i nautiske mil på kartplotter eller på annen måte.

Sett opp et regneark for deltakerbåtene med tilhørende OSN ratingtall.

Lag kolonne for «tid til disposisjon» = distanse x (600/OSN ratingtall). Tiden kommer ut i sekunder, den gjøres om til minutter og sekunder hvis det er hensiktsmessig.

Velg et passende tidspunkt for målgang og trekk fra «tid til disposisjon» for hver enkelt båt for å fine dens starttidspunkt. Legges i egen kolonne i regnearket.

Hvis det forventes stabil vind under seilasen, kan gjerne trippeltall benyttes i stedet for singeltall. Ved bruk av andre singeltall enn OSN, eller et hvilket som helst trippeltall, skal konstanten 675 brukes i stedet for 600.

Starttidspunktet formidles til deltakerne ved oppslag eller elektronisk, båtene startes med hjelp av mannskap eller holder selv rede på eget starttidspunkt.

SGP