SGP   27.4.2019

Ved regatta der deltagerne selv skal notere tidspunkt for målgang, avtales det gjerne å benytte «GPS-tid». Dette kan misforstås.

Prinsippet for Greenwich Mean Time - GMT var at tidspunktet kl 12:00:00 skulle defineres som tidspunktet når solen sto høyest på himmelen ved 0-meridianen som går gjennom det berømte observatoriet nær London. Dette var hensiktsmessig den gangen posisjoner til havs ble bestemt ved hjelp av solhøyde og kronometer. GMT er senere blitt erstattet av UTC, men dett er langt på veg bare et navnebytte. UTC, som benyttes verden over, tar fortsatt hensyn til de astronomiske forholdene. Våre dagers nøyaktige «atom-ur» viser at jordrotasjonen er litt ujevn og generelt synkende. Av den grunn vedtas det fra tid til annen å legge «skuddsekund» til UTC-tiden slik at den stadig passer rimelig godt til solhøyden.

GPS- teknologien er avhengig av den moderne og ekstremt nøyaktige tidsmålingen. Det viktige er at lengden av sekundet måles ekstremt nøyaktig. Om klokken er fem-over-tolv eller ti-over -tolv spiller mindre rolle. Atom-urene som styrer GPS-målingene blir derfor ikke korrigert med skuddsekund.

UTC og GPS - tiden ble synkronisert i 1980. Etter dette er det totalt lagt til 18 skuddsekund til UTC slik at GPS-tid = UTC + 18 sekunder.  

Nå viser det seg at de fleste «instrumentene» vi bruker ikke viser GPS-tid, men UTC («Norsk sommertid» = UTC + 2 timer). En mobiltelefon og en PC vil vanligvis regne om til UTC. Det er også rimelig å tro at kartplottere og håndholdte GPS’er ikke viser GPS-tid , men UTC basert tid.

Du kan sjekke dette ved å sammenholde tid på din kartplotter / GPS med for eksempel tidsangivelsen på: (se nederst i artikkelen)

https://www.ipses.com/eng/In-depth-analysis/Standard-of-time-definition

eller,

https://time.is/no/Norway     (Kommersielt nettsted)

Den som oppgir sin målgangstid i «ekte» GPS-tid kan risikere å bli straffet med 18 sekunder.