Harestart gjør det mulig at også startbåten kan delta i kappseilingen. Grunnprinsippet er at startbåten definerer en startlinje ved å seile en gitt strekning for babords halser. Alle andre deltagere starter bak denne linjen for styrbords halser.

I detalj foregår det slik:

 1. Seilingsbestemmelsene skal ha definert et startmerke, som kan være et fast merke eller et utlagt merke.
 2. En båt er på forhånd utpekt til å være startbåt.
  • Startbåten må identifisere seg tydelig, for eksempel ved at den fører et stort nasjonalflagg på hekken.
  • Startbåten sleper en bøye eller et annet tydelig merke etter seg på en passende lang line. (10 – 20m)
  • Startbåten behøver ikke være den raskeste båten i feltet, men fortrinnsvis en vant regattaseiler.
 3. Starten går ved at startbåten seiler for bidevind forbi startmerket på merkets le-side, kloss i merket og for babords halser. Starttidspunktet defineres som øyeblikket idet slepemerket passerer startmerket.
 4. Startbåten seiler for babords bidevind i en på forhånd gitt tid, for eksempel 5 minutter. Enden av startlinjen defineres som stedet der startbåten trekker slepemerket, firer flagget som markerer at den er startbåt og stagvender. Etter dette deltar den på vanlige vilkår.
 5. De øvrige deltagerne starter for styrbords halser mellom det faste merket og slepemerket.
 6. Startbåten kan avslutte startlinjen hvis den ser at alle deltagerne har startet.
 7. Prosedyren må beskrives i seilingsbestemmelsene hvis den skal kunne benyttes.

                     Harestart   

Målgang uten fast tidtagerbåt.

I seilaser der også startbåten deltar, er det vanlig at båten som kommer først til målmerket definerer mållinjen og noterer ankomsttidspunktet for de øvrige deltagerne. Mållinjen legges vinkelrett på retningen til foregående merke og på den siden av målmerket som fremgår av seilingsbestemmelsene. Målbåten identifiserer seg ved å fire forseilet. Ved svak eller fallende vind, når det er sannsynlig at de langsomste båtene ikke kan overholde maksimaltiden, vil den ledende båten i feltet kunne bestemme avkorting og skal da definere mållinjen ved å legge seg på utsiden av et rundingsmerke.

SGP