NOR Rating-båtene er fordelt på 3 kategorier: Klubbåt, Regattabåt og Sportsbåt. Kategorien er ført på målebrevet med sin engelske betegnelse (IMS Division):

  • Cruiser/Racer   = Klubbåt
  • Performance     = Regattabåt
  • Sportboat           = Sportsbåt

Klubbåt er den «vanlige» tur- og havseilbåten. Som klassereglene sier: «For å regnes som Klubbåt må en båt være egnet til turbruk» (B.2.3). Dette er en ganske upresis definisjon. Men den henger nøye sammen med en mye mer omfattende beskrivelse gitt i Måleveiledningen. Her er klare kriterier for om en båt faller innenfor eller utenfor kategorien. Måleren undersøker, som et ledd i båtmålingen, om en båt holder mål som Klubbåt. Klubbåt er den båtkategorien som de fleste båtene i en NOR Rating regatta tilhører.

Regattabåt kjennetegnes først og fremst ved at den er formet og utrustet med regatta som formål. Komfort er underordnet, båten kan være uegnet for overnattingstur med familie over flere dager. Å ta utgangspunkt i en eldre turbåt, ribbe den for tur- og komfort-utstyr og utruste med nye trimliner osv. kan være et spennende prosjekt, og helt OK fra NOR Ratings side. Men båten vil få målebrev som Regattabåt. Regelen er enkel: Holder båten ikke kravene til Klubbåt, så er det en Regattabåt. Den får en litt (men ikke mye) høyere rating enn Klubbåt.

Sportsbåt er en mindre og spesielt lett båt som utelukkende er konstruert for kappseiling, ofte i en-type klasser. Mange har baugspyd med asymmetrisk spinnaker, planer i frisk vind og har som regel påhengsmotor. Kriteriene for Sportsbåt er (noe forenklet):

  • Skroglengde (LOA)         6,00m – 9,15m
  • Deplasement (DSPM)    < 2 000kg
  • DSPM/(LSM0)3               < 6.00kg/m3

LSM0 er et vektet mål for skrogets lengde under vann når båten er i måletrim og ikke krenger. Dataprogrammet VPP beregner dette og sorterer automatisk ut båtene som skal tilhøre sportsbåt-kategorien.

Selv om Sportsbåter får tildelt NOR Rating målebrev, viser det seg vanskelig å gi disse båtene en rating som oppleves som rettferdig når de konkurrerer sammen med Klubbåter og Regattabåter. Sportsbåter bør derfor fortrinnsvis samles i egne start-klasser dersom deltagerantallet gir anledning til dette, eller kappseile i egne regattaer og mesterskap. Noen eksempler på Sportsbåter er: Melges 24, Albin Express, J-70, J-80, Seascape 24, Seascape 27, Life 7.5 , GP 26, Elliot 9SS , Shaw 9.

SGP