Ansvaret for å delta i en regatta ligger hos deltagerbåten. Og enhver deltager er selv ansvarlig for bruk av personlig flyteutstyr. Dette er uttrykt i Kappseilingsreglene pkt. 4 og 1.2.

Men regatta-arrangøren, skal også bidra til forsvarlig kappseiling. Arrangøren fastsetter derfor regler for sikkerhet. Dette kreves av Klassereglene. Sikkerhetsreglene annonseres i kunngjøringen og seilingsbestemmelsene for den enkelte regatta. Dette reduserer i midlertid ikke den enkelte båts ansvar.   

NOR Rating klasseregler gir i utgangspunktet ikke føringer for hvilke sikkerhetsregler som skal gjelde ved det enkelte arrangement. Men dersom arrangøren forsømmer seg og ikke klart formidler hvilke sikkerhetsbestemmelser som skal gjelde, så skal deltagerne, i samsvar med klassereglenes seksjon D, forholde seg til «Enkel sikkerhetsforskrift» for korte seilaser og OSR Mo 4 for seilaser som varer lenger enn 12 timer.  «Enkel sikkerhetsforskrift» finnes på NOR Ratings hjemmesider (se Dokumenter \ lover og regler).

Den praktiske konsekvensen er at en NOR Rating-båt, også utenom regatta, bør være utrustet og seile samsvar med «Enkel sikkerhetsforskrift». Når båten deltar i kappseiling, forholder den seg til de bestemmelser som arrangøren har satt. I praksis blir dette da gjerne bare et lite tillegg til de reglene båten allerede forholder seg til. 

Båter produsert og solgt i EØS-området etter 1998 har et skilt med CE merking som angir konstruksjonskategori ( A, B osv) og maksimalt antall personer tallatt ombord. Dette angår sikkerheten. NOR Rating ser gjerne at medlemmene respekterer CE merkingen. Det kan avhenge av den enkelte båts forsikringsavtale hvordan forsikringsselkapet vil forholde seg til overskridelser av CE merkingen ved et uhell.     

SGP