Ansvaret for å delta i en regatta ligger hos deltagerbåten. Og enhver deltager er selv ansvarlig for bruk av personlig flyteutstyr. Dette er uttrykt i Kappseilingsreglene pkt. 4 og 1.2.

Men seilforeningen som organiserer en regatta, skal også bidra til et forsvarlig arrangement. Arrangøren fastsetter derfor regler for sikkerhet. Disse annonseres i kunngjøringen og seilingsbestemmelsene for den enkelte regatta. Dette reduserer i midlertid ikke den enkelte båts ansvar.   

NOR Rating klasseregler gir i utgangspunktet ikke føringer for sikkerheten ved arrangement. Men dersom arrangøren forsømmer seg og ikke klart formidler hvilke sikkerhetsbestemmelser som skal gjelde, så skal deltagerne, i samsvar med klassereglenes seksjon D, forholde seg til «Enkel sikkerhetsforskrift» for korte seilaser og OSR Mo 4 for seilaser som varer lenger enn 12 timer.  «Enkel sikkerhetsforskrift» finnes på NOR Ratings hjemmesider.

Den praktiske konsekvensen er at en NOR Rating-båt, til vanlig bør være utrustet og seile samsvar med «Enkel sikkerhetsforskrift». Når båten deltar i kappseiling, forholder den seg til de bestemmelser som arrangøren har satt som et tillegg.

SGP       11.5.2019