Respitten er den tiden en båt har til gode på en annen båt for å få samme korrigert tid for en seilas.

Når du går i mål og du kjenner respitten mot en konkurrent, så vil du straks vite hvem av dere to som kom først på korrigert tid.

I prinsippet kan dette beregnes på en av to måter:  

  1.   Respitt = Konkurrentens seilt tid x ((Konkurrent rating / Egen rating) - 1)
      Eller:
  2.   Respitt = Egen seil tid x ((Egen rating / Konkurrent rating) - 1)

 

I praksis gjør du slik:

Før regattaen regner du ut «Respittfaktoren» som gjelder mellom konkurrenten og deg selv.

Respittfaktor = (Konkurrent rating / Egen rating) – 1

(Du får et negativt tall dersom konkurrenten har lavere rating enn deg.)

Idet konkurrenten passerer mållinjen (eller et merke), observerer og registrerer du konkurrentens seilt tid.

Idet du selv passerer mållinjen (eller et merke), registrerer du din egen seilt tid.

Multipliser konkurrentens seilt tid med Respittfaktoren.

Respitt = Konkurrent seilt tid x Respittfaktor

Respitten kan du så sammenligne med differansen mellom konkurentens seilt tid og din egen seit tid.

Det er som regel praktisk å regne i minutter. Og hvis avstanden mellom båtene ikke er så stor, så kan du gjerne multiplisere Respittfaktoren med din egen seilt tid i stedet for konkurrentens seilt tid, uten at feilen blir så stor. (Eller du kan benytte formel B. )

Du kan også underveis i regattaen gjøre et overslag for respitten ved å anta hvor lenge regattaen vil vare. Eller du kan forholde deg til respittfaktoren som «minutter respitt per seilt time».  

SGP