Har du noen gang blitt slått på onsdagsregattaen med 7 sekunder ? Det kunne du kanskje ha unngått med å få justert målebrevet ditt på forhånd.

I ORC-dokumentet ORC IMS kan du se hvordan de ulike målene som ligger til grunn for beregningen av båtens rating, blir tatt. Du kan selv sjekke om målene for båten din stemmer med det som er registrert.  

Båteier er ansvarlig for at målebrevet er i samsvar med båten. Og når målebrevet kjøpes og ratingen beregnes, skal båteier sørge for at alle båtmålene oppgis. Det innebærer at alle seilene som skal kunne brukes i regatta, er registrert og satt "Aktiv".

Begynn gjerne med seilene, for eksempel det største forseilet, dersom du har fler. Tidligere ble ikke seilenes 7/8-mål registrert. Sjekk at målet stemmer. Hva med spinnaker-bommen, er den registrert med riktig lengde?

Hvor finnes målene som er registrert? De viktigste målene står på målebrevet. Vil du gå grundigere til verks, så kan du finne hjemmesiden orc.org og registrere deg under ORC Sailor Services. (Se link fra hjemmesiden Min side / Optimalisere.)  Tilgangen er gratis hvis du har gyldig NOR Rating Målebrev fra tidligere år. Her finner du alle seilmålene og de øvrige målene som ligger til grunn for beregningen av din rating.

Har du fått målt og registrert nye mål siden sist du kjøpte målebrev, så kan du sjekke med måleren som har registrert de nye målene.   

Det nøyaktigste og beste er alltid å måle fysisk direkte på båten det gjelder. De fleste båtene har mål som er tatt fra en søsterbåt. Dette er som regel like godt som direkte måling, men det kan jo ha sneket seg inn en feil. Mål som ikke er direkte målt på den aktuelle båten kalles «estimerte mål».

I NOR Rating kan flere mål estimeres med forenklede metoder, enten ved at regneprogrammet VPP estimerer mål som ikke er målt fysisk, eller at målingen har vært forenklet på andre måter. En slik estimering er som regel god nok, men kan også være litt «konservativ», dvs. at ratingen er litt høyere enn helt nødvendig. Dette blir slik fordi når målene estimeres, så må en være sikker på at unøyaktighet aldri fører til at ratingen blir gunstigere (lavere) enn hva den ville blitt med en helt nøyaktig måling. 

Mener du at båten din er for konservativt målt, eller du finner noe som ikke stemmer, så kan du vurdere å ta kontakt med en NSF-autorisert måler. Måleren har krav på et lite honorar for sitt arbeid, og du må nok betale for nytt målebrev hvis du vil registrere endringer. Ikke alle mål er like viktige, noen mål innvirker lite på måltallet mens andre har større betydning. Kanskje kan du få justert måltallet med et par promille. Der har du de 7 sekundene du manglet.

SGP