NOR Rating er i utgangspunktet et "single-tall system", dvs. at hver båt får tildelt ett  ratingtall som benyttes under alle forhold. Dette ratingtallet betegnes OSN (Offshore Single Number) og beregnes av dataprogrammet ORC VPP. Tallet er basert på et snitt av fartspotensialet for seks ulike vindvinkler under tre ulike vinstyrker fra 8-16 knop under offshore forhold. For svak vind legges det mest vekt på kryss og lens, mer vekt legges på rommere kurser ("mellomvinklene") ved sterkere vind. På denne måten skal noe av effekten av planing bli tatt hensyn til. Men et single-tall system kan aldri bli rettferdig under alle forhold. Størst vansker blir det når båtene har veldig ulike egenskaper. Noen båter vil være gode lettvindsbåter andre er gode hardværsbåter, noen er gode på kryss, andre på slør og lens.

NOR Rating har også lagt til rette for bruk av "Tre-tall system" for lett, middels og sterk vind. Dette er mer nøyaktig og dermed mer "rettferdig", og kan anbefales spesielt for baneseilas under stabile vindforhold. I tillegg kan det velges mellom mellom distanseseilas, som brukes for de fleste typer bane, og pølsebane.

Det vises forøvrig til artikkelen "Fra rating til resultat".