NOR Rating er i utgangspunktet et "single-tall system", dvs. at hver båt får tildelt ett  ratingtall som benyttes under alle forhold. Ratingtallet er OSN (Offshore Single Number) som ORC VPP bergener. Tallet er basert på et snitt av fartspotensialet  for seks ulike vindvinkler under tre ulike vinstyrker fra 8-16 knop under offshore forhold. Det er lagt vekt på kryss (40%) og lens (40%) i svak vind, mer vekt på slør og seiling på rommere kurser når vinden er sterkere. På denne måten skal noe av effekten av planing bli tatt hensyn til. Men et single-tall system kan aldri bli rettferdig under alle forhold. Størst vansker blir det når båtene har veldig ulike egenskaper. Noen båter vil være gode lettvindsbåter andre er gode hardværsbåter, noen er gode på kryss, andre på slør og lens.

NOR Rating har også lagt til rette for bruk av "Tre-tall system" for lett, middels og sterk vind. Dette er mer nøyaktig og dermed mer "rettferdig", og kan anbefales for foreninger som vil bruke dette ved baneseilas under stabile vindforhold. I tillegg kan det velges mellom mellom distanseseilas eller pølsebane.

Det vises forøvrig til artikkelen "Fra rating til resultat".