ORC Scorer - Veiledning 

 • Programmet er tilpasset NOR Rating / ORCi regatta
 • Håndterer alle metoder for resultatberegning
 • Kan laste ned båtenes rating direkte fra ORC’s database
 • Gratis. Lastes ned og installeres lokalt

Gjennomgangen nedenfor viser som et eksempel, en regatta lagt til Pinsehelgen, organisert av Småvik Seilforening. Flåten blir delt i to klasser: Små båter (K1) og Store båter (K2). På lørdagen planlegges distanseseilas rundt Langøy for alle båtene. På søndagen blir det baneseilas (pølsebane) for begge klassene. Singeltall brukes, men for de store båtene vurderes trippeltall i baneseilasen.   11.04.2019   SGP.

Nedlasting av ORC Scorer

 1. Lastes ned fra orc.org. ORC SAILOR SERVICES. (Se øvre hjørne til høgre.) Bruker må være registrert.
 2. Etter innlogging på ORC Sailor Services, finn programmet i venstre kolonne. Klikk ORC Scorer version….
 3. Klikk download now. (Her finnes også en engelskspråklig veiledning.)
 4. Klikk ORCScorer.exe-filen som kommer opp på skjermen (nede til venstre).
 5. Hvis du får meldingen: «Windows beskytter …..» klikk Mer info  og deretter Kjør likevel.
 6. Klikk Ja for tillatelse til endring på maskinen.
 7. ORC Scorer Setup. Klikk Next> for Setup. Aksepter lisensbetingelsene. klikk Next>
 8. Velg et passende sted der du vil ha installert programmet. Next> Tillat ikoner. Det er praktisk. Next>
 9. Klikk Install. Klikk (Huk av for Launch ORC Scorer) … Klikk Finish.  Åpningsbildet kommer opp.

Deltagerliste

 1. Klikk File \ New Event. Bildet som kommer opp har disse hovedelementene:
  • Øverst: Regatta identifisering. (Title, Venue....)
  • Venstre kolonne: Data inn-ut. (Save As, Save.....)
  • Høgre side: Båtdata for den enkelte båt. (Sailno, Yacht Name, ....)
  • Midten: Fanene   Fleet,  Classes & Races,  Courses.  Begynn med Fleet.
 2. Klikk FolderVelg filmappen der du vil plassere filer fra arbeidet med ORC Scorer. OK.
 3. Identifiser regattaen med Title (Pinseregatta), Venue (Storøy), Organizer (Småvik SF). Start , End (Datoer for arrangementet.)
 4. Klikk Save As. Velg filnavn (Pinseregatta-fil). (Klikker du Save får du spørsmål om filnavn hvis dette ikke er valgt allerede). Senere bruker du Save As dersom du vil opprette ny fil.) Klikk Lagre
 5. Klikk Add (Venstre kolonne) for å legge in deltagerbåtene. (Merk den lille trekanten). Velg Online dersom du ikke har lagret båtene fra før, eller hvis du vil oppdatere listen. (Se også Update, nederst til høgre, oppdaterer målebrevene.)
  • Klikk NOR (norsk flagg). Alle norske båter med gyldig målebrev kommer på skjermen.
  • Sorter gjerne listen (Klikk øverst) mht. Seilnummer eller Båtnavn.
  • Finn deltagerbåt. Klikk/dobbeltklikk for å flytte den inn på deltagerlisten nedenfor. Båter kan lett flyttes mellom listene ved å dobbeltklikke.
  • Lag deltagerlisten med alle båter som skal delta. Huk av OK (Nederst til venstre). 
  • Deltagerlisten er nå på lass. Men foreløpig uten Klasseinndeling.

Klassedeling

 1. Vurder hvor mange klasser flåten skal deles i (2).
 2. Klikk fanen Classes & Races.
 3. Opprett klasser, fyll inn:
  • Klikk Class Name (Små båter)
  • Klikk Class Id (K1) (betegnelsen kan ikke endres senere).
  • Huk av (like over Class Name), deretter klikk + for ny klasse.
  • Klikk Class Name (Store båter).
  • Klikk Class Id (K2).
  • Huk av. (like over Class Name)
 4. Klikk fanen Fleet for å sortere båtene i klasser.
 5. Del inn i klasser ved å fylle in ClassId (K1, K2) (Senere omfordeling mulig)
 6. Klikk Save

Seilaser

 1. I fanen Classes & Races, klikk piltast < eller > for å få fram ønsket klasse (Små båter).
 2. Klikk New race (nede til venstre i midtfeltet.)
 3. Legg inn:
  • Tittel (Lørdag - Langøy)
  • Starttid (Pass på dato)
  • Scoring. Velg Resultatmetode (ToT Costal/Long Distance)
  • Klikk Save
 4. Leg inn ny seilas for same klasse
  • Tittel (Søndag - Bane)
  • Starttid (Pass på dato)
  • Scoring. Velg Resultatmetode (ToT Windward/ Leeward)
  • Klikk Save. Deretter X (rødt øvre høgre hjørne) for å gå tilbake til Classes & Races.
 5. Legg inn seilasene for annen klasse (Store båter). Bruk gjerne Triple ToT Winward/ Leward  med valgt vindstyrke for baneseilasen. (Kan endres senere)
 6. Forberedelsene er nå gjort. Gjør eventuelle endringer med Edit Race, eller dobbelklikk.

Registrer tid etter målgang

 1. Klikk fanen Classes & Races.
 2. Dobbelklikk på linjen for aktuell seilas (Lørdag Langøy, K1)
 3. Korriger eksakt start-tid.
 4. Fyll inn Finish Time for båtene (eventuelle koder for Finish som DNS ol.)
 5. Klikk Save.
 6. Klikk Score.
 7. Klikk Results for utskrift til oppslag.  

Merk: Courses behøver ikke fylles ut ved bruk av ToT. Distance må fylles ut ved ToD. De øvrige feltene brukes ved Performane Curve Scoring  (PCS) og Constructed course.