Homogene klasser mest rettferdig
Ratingtall og metoder for resultatberegning klarer bare i begrenset grad å sammenligne båter som har svært ulike egenskaper. Dette slår sterkest ut når vindforholdene er omskiftende og avviker fra forutsetningene som ligger til grunn for ratingtallene. Sportslig sett blir det derfor gjerne mest "rettfedig" med konkurranse i små, homogene klasser fremfor store klasser med stor spennvidde i båtenes egnenskaper. Det gjelder uansett hvilken resultat-beregningsmetode som benyttes. Arrangøren må veie dette opp mot at store klasser gir mer tyngde og prestisje til en god plassering på resultatlisten. Arrangøren må lytte til seilernes ønsker og ivareta både regattaens tradisjoner, sportslig rettferdighet, og hensynet til popularitet og rekruttering.  

IMS-klasser 
Alle båter med ORC målebrev er tildelt en ORC/IMS Divison-klasse: Sportsbåt (Sportboat), Regattabåt (Performance) og Klubbåt (Cruiser/Racer). Klassen står oppført på målebrevet. Sportsbåter bør premieres i egene klasse dersom deltakerantallet tillater det. Disse båtene har gjerne så stor forskjell i egenskaper sammenlignet med Regattabåter og Klubbåter at resultat-beregningen ikke kan yte rimelig rettferdighet i den enkelte regatta.  

Regattabåter premieres vanligvis i samme klasse som Klubbåter. Inndeling etter rating eller størrelse eller andre kriterier vil vanligvis være viktigere enn inndeling i Regattabåt og Klubbåt.

Spesialrating
Båter som melder seg på regatta med  Shorthanded målebrev eller Uten spinnaker målebrev, kan utgjøre egene klasser eller bli integrert i de øvrige. Arrangøren bestemmer. Arrangøren kan naturligvis arragere egne regattaer, som for eksempel "single handed" eller "mixed double", eller for den saks skyld, egen klasse for "semiklassiske båter fra før 2000", eller noe annet. Det viktige er at invitasjonen til arrangementet og angivelsen av hva slags båter som har rett til å delta, alltid er presis, klar og uomtvistelig.  

Splitte klasser
Dersom det er stor forskjell i ratingen i en klasse, bør denne splittes. Vurderingen baseres helst på singeltallrating (APH), særlig ved distanseseilas. Som tommelfingerregel har vært brukt at forholdet mellom høyeste og laveste rating i en premieklasse ikke bør være større enn 10%.  Men arrangøren som kjenner båtene, må utvise skjønn når skillet settes for klassedelingen. 

CDL-tallet
Båter i samme premieklasse skal alltid delta i samme start. Men det kan være hensiktsmessig at flere klasser starter samtidig. Her er CDL-tallet som står i målebrevet, en rettesnor. CDL-tallet skal hjelpe til at små båter ikke får en betydelig ulempe ved starten og på den første kryssleggen, dersom den blir dominert av store båter. Det bør altså ikke være for stort sprang i CDL-tallet mellom båter i samme start, særlig hvis banen er liten og feltet tett. I korte baneseilaser kan klasseinndelingen gjerne baseres på CDL-tallet i stedet for singeltall-rating.  

 Overall premiering
Det bør ikke være "overall" premiering i en NOR Rating regatta på grunnlag av korrigert tid, dersom regattaen allerede er splittet i flere premieklasser. En overall-premie behøver langt fra avspeile den beste sportsprestasjonen. Alle klassevinnere skal få den samme ære. 

 SGP