Yacht Mem with crew.

 

Før Shorthand NM 2020, etablerte NOR Rating en gruppe for å arbeide med shortand-spørsmål. Spesielt ble gruppen gitt disse oppgavene: 

 1. Gi råd ved forberedelse av Shorthand NM 2020. Det skal tas hensyn til shorthand-seilernes ønsker, erfaringer fra tidligere arrangement, organisatoriske bestemmelser og internasjonale trender. 
 2. Gi en vurdering av planleggingsprosessen og gjennomføringen av shorthand-NM 2020 med tanke på forbedringer av fremtidige arrangement.
 3. Vurdere behovet for en mer permanent shorthand-gruppe i NOR Rating med deltagere fra hele landet og eventuelt foreslå et mandat som kan legges fram for årsmøtet høsten 2020. 

Gruppen ble satt sammen slik:

 • Ole Aabel   
 • Thomas Nilsson  (styrekontakt)  
 • Yngve Lønmo  
 • Simen Løvgren   
 • Kjetil Tørseth   
 • Eira Naustvik   

 
NOR Rating har over tid diskutert og skissert ulike modeller for organisering av shorthandseiling i Norge:  

 • Hvis respittregler skal anvendes, er det naturlig at NOR Rating organiserer interessene. Klasseklubben benytter respittregler i utstrakt grad og har nødvendig erfaring og kompetanse.
  NOR Rating ivaretar også tradisjonen i Norge for havseilas («offshore»). Det som hittil har kommet fram om den nye OL-øvelsen, går i retning av havseilas over flere døgn.  
  NOR Rating har allerede internasjonal kontakt med miljø som representerer shorthandseiling, inkludert ORC. I ORC er shorthand en naturlig, integrert del av arbeidet.
 • Det kan tenkes at shorthand-seiling prøves ut i entype-format, i forskjellige regattaer for bestemte båttyper. I mangel av en større flåte i Norge av en egnet båttype, kunne Mixed double arrangeres med for eksempel J-70 båter eller Albin Express. NOR Rating kan hjelpe til med en slik organisering sammen med aktuelle arrangører og klasseklubber.
 • NOR Rating vil kunne ivareta shorthand-interessene ved å opprette en egen avdeling i samsvar med NOR Ratings og NSF's lover og regler. Et styremedlem kan "øremerkes" for shorthand-aktiviteter. 
   
 • Dersom shorthand-seiling i Norge bare skal foregå som en-type arrangement, og båttypen er avklart og fastlagt, kan det være naturlig at interessene samles i en egen klasseklubb knyttet direkte til NSF.

 • Det er fullt mulig å opprettholde en eller flere egne interesseforeninger for shorthand-seiling, uten tilknytning til NSF, slik for eksempel SSN har fungert. Så lenge foreningene er utenfor klasseklubb-organiseringen til NSF, stilles ingen krav fra NSF eller NOR Rating. Tvert i mot vil slike frie interessefellskap kunne bidra positivt til sporten, både gjennom å gi innspill til klasseklubben og ved sin øvrige, egne virksomhet. 

 • NSF kan ha tilsluttet en egen interesseforening for shorthand-seiling.
    
 • En nasjonal, selvstendig klasseklubb for shorthand med egne klasseregler har også vært nevnt. Den kunne eventuelt vokse fram fra en interesseforening. En slik løsning synes i midlertid å få en tung vei å gå og trenger nøye gjennomtenkning. Det vil bli flere formelle, organisatoriske og praktiske spørsmål som må løses. Ikke minst gjelder det forholdet til NOR Rating. 

Organiseringen og veien framover for shorthand i Norge er ennå ikke helt falt på plass. Dette kan bli et viktig tema på klasseklubbens årsmøte.  

SGP