ORC2020

Vår internasjonale organisasjon , ORC, skal ha sitt årlige møte for 2020 i uken fra 31. oktober til 7. november. Møtet holdes som en videokonferanse på internett. 

Forskjellige underkommiteer vil behandle forslag ("submissions") innsendt av ulike medlemsnasjoner. 

Styringskommiteen: Målebrevenes innhold og utforming skal gjennomgås og nye forslag blir vurdert. Det er  ønskelig med en utforming som er klarere og lettere å forstå for seilere og arrangører, særlig nybegynnere. USA foreslår at det for hver båt utstedes flere målebrev med seilkonfigurasjon for seiling i forskjellige "modus", slik som "innshore", "offshore", "uten spinnaker" osv.  Dette vil redusere antall nybestillinger av målebrev med endret seilføring.   

Teknisk kommite:  Tyskland ønsker en gjennomgang av bergeningsmetoden for strømningsmotstand for kjøler. Det mistenkes at små båter med langstrakt kjøl blir favorisert, særlig hvis disse ikke har "bulb". Norge ønsker at det tas hensyn til at små båter med kun en rekkevaier ikke kan flytte mannskapsvekt utenfor relingen på samme måte som dette er mulig for båter med to rekkevaiere. Russland vil ha en bedre beregning av mannskapsvektens plassering i lengderetningen av båten, samt en gjennomgang av bruken  av krenging-begrensninger i ulike beregninger. En justering av definisjonen for SPL-målet er foreslått for å harmonisere ORC med IRC. 

Klasse- og eventkommite:  Sverige foreslår at land deltar med nasjonale lag i kontinentale mesterksap og VM. Nasjonale lag etableres etter innledende konkurranser. Både Sverige og USA fremholder at andre banetyper må vektes likt med pølsebane og at tradisjonelle ferdigheter som navigering og godt sjømannskap må få større betydning. Det er ønskelig at det i kontinentale stevner fra og med 2022 også konkurreres i doublehand-klasse med et eget format (1-2 offshoreseilaser).

Rating-funkjonærkommiteen: Nederland ønsker at det konsekvent benyttes faktor 600 ved all omregning fra ToD til ToT. Videre foreslås at det eksplistt kommer fram på målebrevet hvilke seil, særlig asymmetriske spinnakere, som legges til grunn for ratingen for den enkelte båt.  USA ønsker at målebrevet og RMS-filene angir ratingen for fler banetyper. 

Det finnes ogå en Målerkommite,  Kommite for regattaledelse og Kommite for promotering og utvikling. Flere av temaene nevnt ovenfor vil bli diskutert i flere kommiteer. 

Fullstendig liste over innsendte tema og forslag til disksusjon finnes her:  https://www.orc.org/index.asp?id=71

 SGP