rekkewire

Høsten 2020 skal det arrangeres årsmøte i klasseklubben. Tentativt er datoen satt til 23 november

Pga. korona-restriksjonene er det ikke aktuelt å samle deltakerne fysisk i et felles lokale. I stedet vil det bli et internett-møte, for eksempel på Teams eller et lignende system. Men det er ennå ikke avklart hvordan avastemninger kan gjennomføres. 

Aktuelle tema i møtet kan være: 

  • Hva er utviklingen internasjonalt - hvor går seilsporten og respittseiling?  ORC?
  • Shorthand - Hvilket format bør regattaene ha og hvordan bør aktivitetene organiseres?
  • NOR Ratings aktiviteter og oppgaver. Klassereglene. 

Det blir valg av nye styremedlemmer:

  • Sverre Gunnar Ellingsen    på valg
  • Stig Gard Paulsen              på valg
  • Jon Sverre Høyden            på valg
  • Randy S. Nielsen               går ut - må erstattes 
  • Thomas Nilsson                ikke på valg
  • Morten Mero                      ikke på valg

Det arbeides også med planer om en utvidelse av styret, eventuelt med et medlem som har særlig ansvar for shorthand-aktiviteter.

Styret vil sende ut innkalling til årsmøtet når aktuell dato nærmer seg.

Si din mening! Innspill til årsmøtet er velkommen. Tema og saker som skal tas opp, eventuelt forslag til vedtak, må forberedes og sendes inn slik det er beskrevet i Lover for NOR Rating. Se særlig §3. 

SGP