Hvilke seil er lovlig å føre på samme tid under kappseiling?

Flere seil samtidig

Bildet viser en TP 52 med et forseil satt flygende foran forstaget (her halset i baugspyd), et forseil festet i forstaget (genoa/fokk  -  halset i baugen) og et forseil satt flygende aktenfor forstaget (stagseil  -  festet i dekk ). 

Her er hva som gjelder:
 
Spinnaker + Forseil på forstaget
Sammen med en spinnaker kan det føres et forseil (fokk/genoa) heist helt eller delvis opp i forstaget. (Ingen regel forbyr dette). Men en spristake kan ikke benyttes til dette forseilet. (D.2.4.6.) (RRS 50.3.c)
Punktet gjelder både for symmetrisk og asymmetrisk spinnaker.
 
Flere spinnakere
To eller flere spinnakere kan ikke føres samtidig. (D.2.5.2.) (RRS 50.1)
 
Flygende forseil + Forseil på forstaget
Sammen med et forseil satt flygende foran forstaget kan det føres et forseil (fokk/genoa) satt i forstaget. Ett av seilene kan skyves ut med en spristake i skjøtehjørnet. (D.2.4.6.) (RRS 50.2) (RRS 50.3.c). 
 
Flere forseil
Klassereglene gir ingen begrensning i antall forseil (flygende eller festet i forstaget) som kan føres samtidig, halset langs senterlinjen. (Men målebrevet begrenser antall forseil tillatt å ha om bord.)   Merk også punktet "Registrering" nedenfor. 
 
To forseil kan være halset i samme punkt (D.2.4.2.), det kan være to forseil festet til forstaget, to forseil satt flygende, eller ett av hvert slag. Men ingen av disse kombinasjonene kan føres samtidig med spinnaker. Det ene forseilet kan skyves ut med en spristake i skjøtehjørnet. Det er ikke lov å bruke 2 spristaker samtidig. (D.2.4.6) (RRS 50.2)
 
Spinnaker + Flygende forseil
Spinnaker kan ikke føres samtidig med flygende forseil satt (halset) foran forstaget. (D.2.4.3.)
Spinnaker kan føres samtidig med flygende forseil som er satt (halset) aktenfor forstaget slik det er gitt i D.2.4.4. («Spinnaker stagseil») (RRS 54). Dette gjelder også hvis det er satt et forseil festet i forstaget (fokk / genoa). Men spristake kan ikke benyttes så lenge spinnaker er satt. (D.2.4.6.) (RRS 50.3.c).
 
Mesan + mesan stagseil
Båt med mesanmast kan sammen med mesanseil føre et mesan stagseil i samsvar med ORC RS 210.  
 
Skifte seil
Klasseregel D.2.2.5 sier at: «Ved skifte av seil, kan det nye seilet settes og trimmes før seilet som skiftes ut tas ned». (RRS 50.1)
 
Registrering
  • Det forutsettes at hvert forseil er registrert, enten som: Forseil festet til forstaget, eller: Forseil satt flygende foran forstaget, eller: Forseil satt flygende aktenfor forstaget («indre seil / stagseil»), – og brukes i samsvar med registreringen. For forseil satt flygende aktenfor forstaget gjelder begrensningen gitt i D.2.4.4. Flygende forseil halset i samme punkt i dekk som der forstaget skjærer dekk, regnes som satt aktenfor forstaget. 
  • Merk at en spinnakerbom kan benyttes som spristake. En spristake (eventuelt spinnakerbom) skal være registrert med sin lengde, SPL. 

Referansene er til Klassereglene 2020 og Kappseilingsreglene – RRS. Det vises forøvrig til artikkelen: «Flygende forseil – spinnaker. Regler» under Informasjon på Orienteringssiden.

SGP