– Vi vil gjerne ha med flest mulig

 

ORC-målebrevene utgis i 3 varianter, der ratingen er beregnet med litt ulike forutsetninger: Fullt mannskap, Double handed og Uten spinnaker.  

Doublehanded-målebrevet gir ratingen for en båt forutsatt at den bare har en eller to personer ombord, dvs. når det seiles shorthanded. Denne ratingen benyttes slik kunngjøringen / seilingsbestemmelsene for en regatta sier. I en egen regatta for shorthanded seiling eller en regatta med egen shorthanded startklasse, tas det for gitt at doublehand-målebrevet anvendes. Dersom ikke noe er bestemt, kan doublehand-målebrevet benyttes når det er aktuelt. Ved en ordinær regatta må deltaker da selv varsle om dette for sin egen båt under påmeldingen og se til at rett rating blir benyttet. 

Doublehanded-målebrevet er inkludert ved kjøp av det ordinære målebrevet uten ekstra betaling og behøver ikke bestilles separat. Dette forutsetter at samme seilføring gjelder for doublehanded-målebrevet som for det ordinære målebrevet, altså at ratingen for de to målebrevene skal beregnes med samme seilsett.  

Reglene åpner for at en båt kan ha et doublehanded-målebrev som forutsetter en annen seilføring enn hva som ligger til grunn for det ordnære, Fullt mannskap - målebrevet. Dette ordnes ved å kjøpe et ekstra målebrev der båten får seilnummeret "NOR nummer SH". Doublehanded-målebrevet, som opprinnelig ble utstedt sammen med Fullt mannskap - målebrevet, blir da ugyldig. En båt kan bare ha ett Fullt mannskap ("ordinært")  og ett Shorthanded-målebrev på samme tid, foruten Uten spinnaker målebrevet. Båten meldes på regatta som "NOR nummer SH" når den seiles shorthanded, eller som "NOR nummer" når det er fler enn to personer ombord. Ta direkte kontakt med Servicekontoret i god tid før regatta dersom en slik løsning for Shorthanded-målebrev ønskes. 

Båter som ikke har noen spinnaker eller flygende forseil i sin innmeldte seilutrustning får bare utstedt de to målebrevene Uten spinnaker og Doublehanded. 

Det øvrige av den "tekniske"informasjonen på Doublehanded-målebrevet er lik som på det ordinære målebrevet. Se egen artikkel: "Hva betyr målebrevet ?"

SGP