– Vi vil gjerne ha med flest mulig

 

Fra og med seilsesongen 2021 utgis NOR Rating målebrevet i 3 varianter, der ratingen er beregnet med litt ulike forutsetninger: Fullt mannskap, Double handed og Uten spinnaker. Dette erstatter tidligere ordninger der en "spesialrating" var ført på det ordinære målebrevet. 

Doublehand-målebrevet gir ratingen for en båt når den bare har en eller to personer ombord, dvs. når det seiles shorthanded. Denne ratingen benyttes slik kunngjøringen / seilingsbestemmelsene for en regatta sier. I en egen regatta for shorthanded seiling eller en regatta med egen shorthanded startklasse, tas det for gitt at doublehand-målebrevet anvendes. Dersom ikke noe er bestemt, kan doublehand-målebrevet benyttes når det er aktuelt. Ved en ordinær regatta må deltaker da selv varsle om dette for sin egen båt under påmeldingen og se til at rett rating blir benyttet. 

Doublehand-målebrevet er inkludert ved kjøp av det ordinære målebrevet uten ekstra betaling og behøver ikke bestilles separat. Dette forutsetter at samme seilføring gjelder for doublehand-målebrevet som for det ordinære målebrevet, altså at ratingen for de to målebrevene skal beregnes med samme seilsett.  

Klassereglene åpner for at en båt kan ha et doublehand-målebrev som forutsetter en annen seilføring enn det ordnære målebrevet. Dette ordnes ved å kjøpe et ekstra målebrev der båten får seilnummeret "NOR nummer SH". Doublehand-målebrevet som opprinnelig ble utstedt sammen med det ordinære, blir da ugyldig. En båt kan bare ha ett ordinært og ett shorthand-målebrev på samme tid, foruten Uten spinnaker målebrevet. Båten meldes på regatta som "NOR nummer SH" når det seiles shorthanded, eller som "NOR nummer" når det er fler enn to personer ombord. Ta direkte kontakt med Servicekontoret i god tid før regatta dersom en slik løsning for shorthand-målebrev ønskes. 

Båter som ikke har noen spinnaker eller flygende forseil i sin innmeldte seilutrustning får bare utstedt de to målebrevene Uten spinnaker og Doublehanded. 

Det øvrige av den "tekniske"informasjonen på Doublehand-målebrevet er lik som på det ordinære målebrevet. Se egen artikkel: "Hva betyr målebrevet ?"

SGP