Shorthanded NM

NM shorthand 2020 arrangeres av Nesodden Seilforening. NSF har gitt dispensasjon til at mesterskapet gjennomføres som to distanseseilaser.

 
Krav til NM

Etter at kappseiling shorthand med store kjølbåter tok til i Norge rundt 2004, er det blitt avholdt tre shorthand-NM med respittregler. (Se egen artikkel: «Shorthandseiling i Norge».) Formatet for disse arrangementene har vært styrt av NSF’s generelle krav om at minst fire seilaser må gjennomføres for et godkjent NM.

NSF's krav er godt forståelig. En ønsker at NM-tittelen skal være seriøs og ha prestisje. I kappseiling er resultatene, mer enn i mange andre idretter, påvirket av tilfeldige og varierende forhold. Det er derfor nødvendig at vinneren kåres basert på konsistent dyktighet som vises gjennom gode resultater fra flere seilaser.

 
Distanseseilas

Men. Med krav om minst fire seilaser er det vanskelig å arrangere et mesterskap uten at det benyttes korte baneseilaser. Formatet har vært mye diskutert. Det blir pekt på at shorthand-seiling som egen disiplin, over alt utøves som distanseseilas, gjerne over åpne havstrekninger. Her kan nevnes «De 4 store», dvs.: Raymarine2Star, Seilmakeren Doublehanded, Skagen Race og Nordland Offshore Race. Slik er det også i andre land. Det arrangeres nå både EM og VM shorthand. I disse er distanseseilas alltid hovedkomponenten. Viktige sportslige elementer er mental og fysisk utholdenhet, økonomisering og disponering av krefter, og navigering og mestring av båt under varierende forhold, gjerne i åpent farvann og inkludert nattseilas. Regattaer arrangert på korte pølsebaner gjenspeiler ikke dette.  

 
Dispensasjon

NM i Shorthand-seiling 2020 er lagt til 19. - 20. september, med Nesodden Seilforening som arrangør. I dialog med NOR Rating har arrangøren søkt NSF om dispensasjon fra kravet om fire seilaser. Regelkomitéen i NSF meldte 5. april at dispensasjon er innvilget: «Kravet endres til minimum 2 seilaser under forutsetning at formatet og seilasene blir tilrettelagt for shorthand og har en lengde tilsvarende minimum 4-5 timer seiling.» Nesodden SF vil forholde seg til dette.

 SGP