Polardiagram_Dufort_34_Perf.JPG

 

Målebrevene for 2020 for shorthand-besetning har vedlagt et polardiagam. Diagrammet viser hvilken fart båten er beregnet å kunne oppnå dersom den seiles helt optimalt under forskjellige vindstyrker og vindvinkler.  

Eksemplet illustrert her gjelder en Dufort 34 Performance som har SH-rating 0,9415. (Coastal or long distance = Distanseseilas). Både båtfart og vindstyrke i diagrammet er gitt i knop. Vindstyrke og vinkler er gitt i "sann vind", altså vindstyrken og vinkelen i forhold til båtens fartsretning sett fra et fast punkt "i geografien". Dette er ikke "relativ vind", dvs. den vindstyrken som båten måler ombord og den vindretningen som vindpilen i toppen av masten registrerer. Forskjellen skyldes at når vi observerer ombord, så kommer båtens fart i tillegg til vindens sanne fart og retning. Mange godt instrumenterte båter har elektronikk som kan regne om fra observert, relativ vind til sann vind og kan vise begge deleler. 

De blå kurvene i eksemplet viser båtfart med bruk av genoa/fokk, mens de grønne viser seiling med spinnaker. Hver kurve gjelder for vindstyrken som angitt med et lite tall i enden av kurven. De blå og grønne kurvene skjærer hverandre der det teoretisk er optimalt å skifte seilføringen. Vi ser at i ingen tilfeller bør det seiles med spinnaker når sann vindvinkel er mindre enn 90 grader. Blåser det 20 knop = 10 m/s, så bør spinnaker settes først når vindvinkelen er større enn 110 grader. 

På kryss er optimal vindvinkel rundt 40 grader for de fleste vindstyrkene. En liten sirkel markerer maksimal VMG (Velocity Made Good), dvs. maksimal fart mot et mål som båten må krysse mot fordi den ikke "står opp".  

Maksimal båtfart på slør og lens oppnås med 90 - 135 grader vindvinkel, avhengig av vindstyrken. Skal vi nå et mål som er beint med vinden, lønner det seg derfor ikke nødvendigvis å seile direkte mot målet. VMG for medvindsseiling er gitt i diagrammet med en liten sirkel for hver vindstyrke, på samme måte som VMG for kryss. I eksemplet oppnås maksimal VMG for medvind ved 150 grader sann vind hvis vindstyrken er 8 knop = 4m/s. I svak vind bør vi altså krysse nedover mot målet. Blåser det derimot 14 knop = 7m/s eller mer, er det raskest å seile beint mot målet. 

Strengt tatt gjelder de oppgitte VMG-dataene bare for mål som ligger 0 grader eller 180 grader i forhold til vindretningen. Avviker målet fra dette, vil også VMG og optimal retning for seiling mot disse målene avvike litt fra hva som er oppgitt, men i praksis har disse feilene ikke stor betydning.   

Polardiagram som gjelder for båt med fullt mannskap (svarende til ordinært målebrev) og som også viser ratingfart under både sann og relativ vind, kan bestilles fra ORC direkte i ORC Sailor services mot betaling. I denne "pakken" ligger også informasjon om hvor stort bidrag de største av båtens seil av ulike slag kan gi ved alle mulige vindstyrker og vindvinkler.

 SGP