NM Shorthand sepeilvendt jpg

 
Shorthandseiling - ny øvelse i OL

I 2018 ble offshore mixed double vedtatt som ny olympisk øvelse. At dette innføres nå, når Frankrike skal være vert for OL i 2024, er ikke overraskende. Frankrike har i mange år arrangert offshore shorthand-regattaer på høyt nivå og har noen av verdens dyktigste og mest erfarne og shorthand-seilere.

Vedtaket har ikke blitt til uten diskusjon. I de besluttende organene har marginene ved avstemningene vært knappe. Kommentarene internasjonalt har stor spennvidde. Fra flere hold uttrykkes begeistring for denne nye konkurranseformen som likner mye på fritidsseiling som mange er fortrolig med. Andre er skeptisk og peker på at deltakelse blir så kostbart at en rekke nasjoner blir ekskludert av økonomiske grunner.

Konseptet er ikke ferdig utformet. En ser for seg et offshore-løp over noen hundre nautiske mil. Dette krever gjerne 2-3 døgn uten «pit stop». Båttypen er ikke valgt ennå, men det tas sikte på en båt som tåler krevende værforhold, som skal kunne plane med spinnaker og som har skroglengde 6m – 10m. Som en kan vente er der sterke kommersielle krefter i bildet, så avgjørelsen her blir vanskelig.

For å utvikle konseptet og gi potensielle utøvere anledning til å vinne erfaring, blir det framover mot OL arrangert lokale og regionale konkurranser. Ettersom en-typen ennå ikke er valgt, vil det kunne arrangeres kappseiling med respittregler med båter som har fellestrekk med den typen som endelig blir utpekt. Offshore Racing Congress (ORC), som NOR Rating er tilsluttet, har forberedt for dette med egne shorthand-målebrev som i år utstedes sammen med de ordinære målebrevene. I ORC bidrar Thomas Nilsson, styremedlem i NOR Rating, aktivt i utviklingen av konkurranseformatet.

Shorthand i Norge

I Norge tok shorthand seiling til rundt 2004. Fredrikstad Seilforening var tidlig ute med sin Raymarine Two Star. Regattaen har blitt arrangert årvisst siden og har i «glansårene» hatt opp mot 140 påmeldte båter. Like etter fulgte Seilmakeren Doublehanded (Askøy Seilforening) og Skagen Race (Bærum Seilforening). Det ble i årene deretter arrangert en rekke regattaer landet rundt, små og store, med start-klasser for shorthand besetning, som for eksempel Bergen Singlehanded som har hatt stor oppslutning.

I dag er det særlig fire regattaer som utmerker seg med shorthand-tilrettelegging, med løpslengde rundt 100nm eller mer, og med en viss grad av offshore utfordring:  Raymarine2Star, Seilmakeren Doublehanded, Skagen Race og Nordland Offshore Race (Bodø seilforening). Det er disse fire som ligger nærmest OL-konseptet. Men ingen har hittil hatt noen egen mixed-double start-klasse. Og deltaker-båtene har tidligere vært «vanlige NOR Rating-båter», stort sett større enn 10m LOA.

Vinteren 2007/2008 ble det etablert en frittstående interesseorganisasjon for shorthand-seilere. Gruppen benyttet betegnelsen Shorthand Sailing Norway (SSN) og etablerte et lederteam, formål og vedtekter. Organisasjonen har samlet en større gruppe shorthand-entusiaster, hovedsakelig fra Oslofjordområdet, til kurs og konferanser, og blant annet i en årrekke stått bak Zhik Skjæløy One Star regattaene. Simen Løvgren og Tor Hove har vært sentrale i dette arbeidet.

Norgesmesterskap i shorthand-seiling har vært arrangert tre ganger, men med noe varierende oppslutning. Formatet for disse arrangementene har vært styrt av NSFs krav om at fire seilaser må gjennomføres for et godkjent NM. Med dette utgangspunktet er det vanskelig å få i stand et mesterskap uten at det baseres på korte baneseilaser, dersom stevnet skal gjennomføres over en helg. NOR Rating har engasjert seg ved å lage regler og råd til arrangøren for dette formatet, der hovedpoengene har vært at banene ikke må ha for korte legger, at andre baner enn pølsebane må kunne brukes, og at mesterskapet bør inneholde en eller to distanseseilaser.
 

SGP