NM Shorthand sepeilvendt jpg

 
Shorthandseiling som OL-grein

I 2018 ble offshore mixed double vedtatt som ny olympisk grein. At dette innføres nå, når Frankrike skal være vert for OL i 2024, er ikke overraskende. Frankrike har i mange år arrangert offshore shorthand-regattaer på høyt nivå og har noen av verdens dyktigste og mest erfarne og shorthand-seilere.

Vedtaket har ikke blitt til uten diskusjon. I de besluttende organene har marginene ved avstemningene vært knappe. Kommentarene internasjonalt har stor spennvidde. Fra flere hold uttrykkes begeistring for denne nye idrettsgreinen som likner mye på fritidsseiling som mange er fortrolig med. Andre er skeptisk og peker på at deltakelse blir så kostbart at en rekke nasjoner blir ekskludert av økonomiske grunner.

Konseptet er ikke ferdig utformet. En ser for seg et offshore-løp over noen hundre nautiske mil. Dette krever gjerne 2-3 døgn uten «pit stop». Båttypen er ikke valgt ennå, men det tas sikte på en båt som tåler krevende værforhold, som skal kunne plane med spinnaker og som har skroglengde 6m – 10m. Som en kan vente er der sterke kommersielle krefter i bildet, så avgjørelsen her blir vanskelig.

For å utvikle konseptet og gi potensielle utøvere anledning til å vinne erfaring, blir det framover mot OL arrangert lokale og regionale konkurranser. VM 2020 arrangeres på Malta i oktober. I årene før OL, ettersom en-typen ennå ikke er valgt, vil det kunne arrangeres kappseiling med respittregler med båter som har fellestrekk med den typen som endelig blir valgt. Offshore Racing Congress (ORC), som NOR Rating er tilsluttet, har forberedt for dette med egne shorthand-målebrev som i år utstedes sammen med de ordinære målebrevene. I ORC bidrar Thomas Nilsson, styremedlem i NOR Rating, aktivt i utviklingen av konkurranseformatet.

Shorthand i Norge

I Norge tok shorthand seiling til rundt 2004. Fredrikstad Seilforening var tidlig ute med sin Raymarine Two Star. Regattaen har blitt arrangert årvisst siden og har i «glansårene» hatt opp mot 140 påmeldte båter. Like etter fulgte Seilmakeren Doublehanded (Askøy Seilforening) og Skagen Race (Bærum Seilforening). Det ble i årene deretter arrangert en rekke regattaer landet rundt, små og store, med klasser for shorthand besetning, slik som Bergen Singlehanded som har hatt stor oppslutning.

I dag er det særlig fire regattaer som utmerker seg med shorthand-tilrettelegging, med løpslengde rundt 100nm eller mer, med en viss grad av offshore utfordring og med god deltakelse: Raymarine2Star, Seilmakeren Doublehanded, Skagen Race og Nordland Offshore Race (Bodø seilforening). Det er disse fire som ligger nærmest OL-konseptet. Men ingen har hittil hatt noen egen mixed-double klasse. Og deltaker-båtene har tidligere vært «vanlige NOR Rating-båter», stort sett større enn 10m LOA.

Vinteren 2007/2008 ble det etablert en frittstående interesseorganisasjon for shorthand-seilere. Gruppen benyttet betegnelsen Shorthand Sailing Norway (SSN) og etablerte et lederteam, formål og vedtekter. Organisasjonen har samlet en større gruppe shorthand-entusiaster, hovedsakelig fra Oslofjordområdet, til kurs og konferanser, og blant annet i en årrekke stått bak Zhik Skjæløy One Star regattaene. Simen Løvgren og Tor Hove har vært sentrale i dette arbeidet.

Norgesmesterskap i shorthand-seiling har vært arrangert tre ganger, men med noe varierende oppslutning. Formatet for disse arrangementene har vært styrt av NSFs krav om at fire seilaser må gjennomføres for et godkjent NM. Med dette utgangspunktet er det vanskelig å få i stand et mesterskap uten at det baseres på korte baneseilaser, dersom stevnet skal gjennomføres over en helg. NOR Rating har engasjert seg ved å lage regler og råd til arrangøren for dette formatet, der hovedpoengene har vært at banene ikke må ha for korte legger, at andre baner enn pølsebane må kunne brukes, og at mesterskapet bør inneholde en eller to distanseseilaser.
 

Organisering - veien videre. 

På bakgrunn av OL-planene, har shorthand-seiling fått en ny giv internasjonalt. De store seil-nasjonene, slik som Frankrike, Storbritannia, USA, Australia osv. er allerede i gang med tiltak for rekruttering og trening av OL- kandidater. Det kan forventes at shorthand-seiling i Norge får fornyet interesse.

Hvordan skal shorthand-interessene i Norge organiseres?

Avgjørende for en levedyktig organisasjon er at den ivaretar medlemmenes interesse på en god måte. Seilerne må selv kunne komme med «friske initiativ», bestemme formålet, agendaen og arbeidsoppgavene uten å få dette «tredd nedover hodet».  Vil dette bli best oppfylt med en tilknytning til NOR Rating, eller bør en mer frittstående enhet etableres?

Noen momenter som kan være relevant i den videre diskusjonen:  

 • Dersom shorthand-seiling skal foregå med en-type-båter, er det naturlig at interessene samles i en en-type klasseklubb.

 • Det er mulig å opprettholde en egen interesseforening for shorthand seiling, slik SSN har fungert, uten tilknytning til noen spesiell båttype. Så lenge foreningen er utenfor klasseklubb-organiseringen til NSF, stilles ingen formelle krav.

 • Forholdet til seilforeningene må avklares.
   
 • En egen, nasjonal klasseklubb for shorthand-seiling med offisiell status vil måtte tilfredsstille kravene som Norges idrettsforbund stiller til slike enheter og spesielt NSFs krav til klasseklubber. Dette forutsetter blant annet et formelt apparat med Lov for organisasjonen, årsmøte med valg av styre, rapportering osv.

 • Det er ikke avklart om NSF vil akseptere at respittseiling i Norge deles mellom to klasseklubber, en for shorthand-seiling og en for seiling med fullt mannskap.
    
 • Dersom respittregler skal benyttes, så har NOR Rating et godt utviklet system for dette. Klasseklubben har en veldokumentert måleregel, etablerte rutiner for utsteding av målebrev og internett-hjemmesider med omfattende informasjon. Denne «pakken» er utviklet og bekostet av klasseklubbens medlemmer.

 • NOR Rating er anerkjent av NSF som myndighet for NOR Rating måleregel, og utsteder av NOR Rating og ORCi målebrev. Andre respittsystem er p.t. ikke i bruk i Norge.

 • NOR Rating ivaretar tradisjonen i Norge for respittseiling, seiling med store båter («big boat») og havseilas («offshore»).
   
 • NOR Rating har allerede internasjonal kontakt med miljø som representerer shorthand seiling, inkludert ORC.

Dersom shorthand-interessene skal knyttes til NOR Rating, er det naturlig at disse blir organisert i en egen, midlertidig arbeidsgruppe under styret. Senere kan eventuelt en mer permanent avdeling etableres. Denne kan ha en ganske selvstendig rolle. Organiseringen vil likevel måtte overholde NIFs regler som blant annet medfører at en slik avdeling ikke kan representere NOR Rating utad uten godkjenning eller ha en uavhengig økonomi.

SGP.