AGM 2019 1

Årets hovedsamling (Annual General Meeting) i Offshore Racing Congress ble holdt 25. til 30. oktober. Møtet behandlet og vedtok flere saker som er av interesse for NOR Rating:

  • Alle båter vil få et eget shorthand-målebrev i tillegg til ordinært målebrev, uten ekstra kostnad dersom seilkonfigurasjonen er den samme. Tilsvarende utarbeides to sett av RMS-filer for hver båt, en med ordinær rating og en med shorthand rating, for nedlasting til resultat-program som ORC Scorer og M2S. Mannskapsvekt kan meldes inn, default er 170 kg. De nye målebrevene er motivert av OL i 2024, som planlegges med Mixed Double Offshore som egen øvelse.
  • Nye ratingtall for seiling i overveiende motvind og medvind vil bli utarbeidet og skrevet ut på det nye shorthand-målebrevet.
  • Lovlig antall spinnakere ombord under kappseiling økes fra 3 til 4 for små båter.
  • Antall seil ombord kan variere fra dag til dag i en regatta. Men samme seilsett skal beholdes i alle seilaser innen samme dag, selv om et seil blir skadet. 
  • En ny manual for resultatberegningsprogrammet ORC Scorer er lagt ut på ORCs hjemmeside.
  • En regatta-arrangørhåndbok (Race Management Guidebook) er under utarbeidelse.
  • Ved internasjonale mesterskap skal antall distanseseilaser økes slik at normalt format vil være 2 dager avsatt for 2 distanseseilaser og 3 dager for 6 kortbaneseilaser. Alle seilaser teller likt, men bare kortseilaser kan strykes.
  • AIS blir påbudt i OSR Cat 3 (World Sailing vedtak)

For øvrig ble som vanlig diskutert og vedtatt en lang rekke tekniske justeringer og forbedringer i ratingprogrammet VPP, basert på både erfaringsdata og teoriutvikling. Dette får innvirkning på ratingen som beregnes for båtene i 2020. 

Det er vanskelig å forhindrer at mange båter tjener på defalut-beregning av stabilitet framfor fysisk måling. Det arbeides videre med dette. Mål knyttet til innredet forpigg, avsmalnet mast, akterstag og lensetakler har ubetydelig effekt på ratingen og vil bli tatt bort. ORCs hjemmesider vil bli modernisert.

Fler detaljer finnes på: https://www.orc.org/index.asp?id=71  Se «Agendas \ Minutes».

Styret i NOR Rating vil vurdere konsekvensene for klasseklubben av vedtakene i ORC. Forøvrig tar styret gjerne imot innspill og synspunkter på justeing av klassereglene for 2020. 

SGP