NOR Rating-båtene er fordelt på 3 kategorier: Klubbåt, Regattabåt og Sportsbåt. Kategorien er ført på målebrevet, i samsvar med de internasjonale IMS/ORC-kategoriene.


Ofte benyttes de engelske betegnelsene:

  • Klubbåt      =  Cruiser/Racer 
  • Regattabåt  =  Performance     
  • Sportsbåt   =  Sportboat 
            

Klubbåt er den «vanlige» tur- og havseilbåten. For å regnes som Klubbåt må en båt være egnet til turbruk. Dette er mer presis bestemt i Dokumentet ORC IMS APPENDIX 1 (Cruise/Racer Regulations). Her er klare kriterier for om en båt faller innenfor eller utenfor kategorien. Måleren undersøker, som et ledd i båtmålingen, om en båt holder mål som Klubbåt. Klubbåt er den båtkategorien som de fleste båtene i en NOR Rating regatta tilhører.

Regattabåt kjennetegnes først og fremst ved at den er formet og utrustet med regatta som formål. Komfort er underordnet, båten kan være uegnet for overnattingstur med familie over flere dager. Å ta utgangspunkt i en eldre turbåt, ribbe den for tur- og komfort-utstyr og utruste med nye trimliner osv. kan være et spennende prosjekt, og helt OK fra NOR Ratings side. Men båten vil få målebrev som Regattabåt. Regelen er enkel: Holder båten ikke kravene til Klubbåt, så er det en Regattabåt. Den får en litt (men ikke mye) høyere rating enn Klubbåt.

Sportsbåt er en mindre og spesielt lett båt som utelukkende er konstruert for kappseiling, ofte i en-type klasser. og ofte shorthanded. Mange har baugspyd med asymmetrisk spinnaker, planer i frisk vind og har som regel påhengsmotor. Kriteriene for Sportsbåt er (noe forenklet):

  • Skroglengde (LOA)         6,00m – 9,15m
  • Deplasement (DSPM)    < 2 000kg
  • DSPM/(LSM0)3               < 6.00kg/m3

LSM0 er et vektet mål for skrogets lengde under vann når båten er i måletrim og ikke krenger. Dataprogrammet VPP beregner dette. Både LOA, DSPM og LSM0 står i målebrevet.

Selv om Sportsbåter får tildelt NOR Rating målebrev, viser det seg vanskelig å gi disse båtene en rating som oppleves som rettferdig når de konkurrerer sammen med Klubbåter og Regattabåter. Sportsbåter bør derfor fortrinnsvis samles i egne start-klasser, dersom deltagerantallet gir anledning til dette. Det arerangeres egne Europamesterskap for sportsbåter. Noen eksempler på Sportsbåter er: Melges 24, Albin Express, J-70, J-80, Seascape 24, Seascape 27, Life 7.5 , GP 26, Elliot 9SS , Shaw 9.

Det finnes NOR Rating båter som har utprgede sportsbåt-egenskaper, men som er for korte eller for lange til å passe inn i sportsbåt-kategorien. Arrangøren av en regatta kan gjerne sette alle båter med DSPL< 2000 kg i samme klasse som Sportsbåter. Dette må i så fall fremgå av Kunngjøringen av regattaen. Alle slike bestemmelser må formuleres slik at de ikke er tvetydige og kan misforstås  

SGP