.

Norgesmesterskap med respittregler (for kjølbåter, tur- og havseilere), arrangeres slik:

NM  -  Båter med fullt mannskap

Dato:                           24. – 25. august, 2019.

Sted:                            Hankø

Respittregler:             ORCi  (Omfatter «ORC Rules and Regulations»)

Organiserende myndighet:    Kongelig Norsk Seilforening

Kunngjøring på arrangørens hjemmesider.

 

NM  -   Short-hand mannskap

Dato:                           21. – 22. sept., 2019.

Sted:                            Tønsbergområdet

Respittregler:            NOR Rating Måleregel (Klassereglenes seksjon B+C+D)

Organiserende myndighet:    Tønsberg Seilforening

Kunngjøring på arrangørens hjemmesider.