Dataforvaltn2

NOR Rating forvalter måledata og målebrev for båtene i klasseklubben. Båtmålene blir lagret i databaser og målebrev blir utstedt og gjort elektronisk tilgjengelig. Dette gjøres ved Målekontoret av personell hos Norges Seilforbund som utfører tjenestene for NOR Rating.

Registrering av data

Når en måler foretar en registrering av båtmål hos NOR Rating, lagres informasjonen i en arbeidsfil ved Målekontoret. En enkel sjekk blir foretatt og åpenbare feil blir korrigert. Mangelfulle data som ikke er kritiske, kan bli supplert. Ved forenklet måling vil alle målene bli hentet fra en søsterbåt eller tilsvarende kilder, forutsatt at båtmodellen er tilstrekkelig identifisert.

Dataene blir deretter ført over i en database for båtmål. Den omfatter alle båter som har fått sine mål registrert og fastsatt hos NOR Rating. Eksisterende mål blir eventuelt oppdatert. Inkludert i oppdateringen er endringer i seilmål, merknad om forenklet måling og annen tilleggsinformasjon. 

Utsteding av målebrev

Når båteier betaler for målebrev, får Målekontoret informasjon om dette via betalingstjenesten som er etablert med en bank. Dette utløser rett til å få utstedt målebrev.

Båtens rating blir beregnet og målebrev utformet med bruk av ORC Velocity Prediction Programme - VPP. Dataprogrammet blir oppdatert hvert år, kort tid etter årsskiftet, med utgangspunkt i de endringene som ITC - International Technical Committee - har utarbeidet og ORC’s Annual General Meeting har vedtatt. Målekontoret har den oppdaterte, gjeldende versjonen av programmet installert lokalt. Beregningene baseres på de Obligatoriske målene som er innmeldt, registrert og fastsatt for båtene på tidspunktet når programmet kjøres, slik de fremkommer fra båtmål-databasen. Det tas hensyn til hvilke seil båteieren har satt aktive og om asymmetrisk spinnaker kan halses på spinnakerbom. Hvis båteier har meldt inn egne verdier for maksimal mannskapsvekt, benyttes disse i stedet for standardverdiene.

Inngangsdataene til VPP er lagret på en såkalt dxt.-fil. Etter prosessering i VPP føyes rating-dataene til filen.  dxt-filen inneholde nå alle inngangsparameteerene til VPP pluss de beregnede ratingtallene som skal føres på målebrevet, slik som OSN, trppeltall osv, foruten mange andre størrelser som VPP beregner.  

Etter prosesseringen legges de ferdige målebrevene ut på en egen fil. Data på denne målebrev-filen er tilgjengelig fra NOR Ratings hjemmeside under «Gyldige Målebrev». Her kan rating-data leses direkte eller hentes ut som PDF-filer.

Bruk av ORC’s database

Informasjonen fra VPP-beregningen sendes også til ORC’s database i en dxt-fil.

Data i ORC’s database er tilgjengelig via ORC’s Sailor Services. (Se "Min Side / Optimalisere?" eller gå direkte til ORC’s hjemmeside orc.org.) Enhver seiler kan her gratis sjekke både egne og andre båters seilmål og øvrige båtdata. Målebrev fra flere år tilbake er tilgjengelig. Mot betaling er det også mulig å foreta VPP beregninger for å prøve ut hvordan ratingen påvirkes av endringer i seilmål og andre båtmål. Slike «prøvemålebrev» kan være nyttige, for eksempel ved planlegging av nye seil eller andre modifikasjoner.

 De datene i dxt-filen som skal brukes til resultatberegninge i en regatta, legges ut som en egene fil - kalt en RMS-fil. En regattakomité kan gratis og effektivt laste ned slike RMS-filer, dvs. alle nødvendige rating-tall for deltager-båtene i en regatta ved hjelp av resultatprogram som «ORC-Scorer» eller «Manage2Sail». 

Seilnummer

En båteier som vil ha NOR Rating målebrev til sin båt, må registrere båten hos Norges Seiforbund gjennom kjøp av seilnummer - hvis båten ikke har seilnummer fra før. Registeret inneholder informasjon om båttype, årsmodell og båtnavn. Med nasjonskode NOR foran nummeret gir denne registreringen hver båt en unik, internasjonal identitet. Nummeret benyttes i NOR Ratings og ORC’s databaser for å identifisere båtene. Det vil vanligvis være den første eieren av en båt som registrerer båten hos NSF. Deretter følger som regel seilnummeret båten. Seilnummer må ikke forveksles med det registreringsnummeret som seilmåler skriver inn i seilet ved måling. 

Samlinger av båtinformasjon

NOR Rating har «arvet» databasen som ble benyttet da LYS-regelen var i bruk. Målekontoret har derfor en god samling av data for båtmodellene som har vært utbredt i Skandinavia. ORC mottar på sin side informasjon om nye båtmodeller etter hvert som de kommer på markedet. Særlig er samlingen av skrogdata viktig, siden disse er kostbare å fremskaffe. Samlingen utgjør nå fler enn 12 000 skrogfiler. Sammen med fysisk måling av kritiske mål på den enkelte båt, utgjør ORC’s og NOR Ratings databaser et solid grunnlag for å beregne ratingen for de aller fleste båtene som ønsker NOR Rating målebrev.  

SGP