Målebrev_bilde_adm.JPGMålebrev_bilde_begrens.JPG 

 • NOR Rating har knyttet seg til ORC (Offshore Racing Congress). ORC er eier av ratingprogrammet VPP og måledokumentet IMS. 
 • Målebrevet er et ORC Club Certificate, men kan ikke brukes utenlands pga. lisensbestemmelser. Båter som har målebrev basert på klassebevis får et ORC One design Certificate som er likeverdig med målebrev. 
 • Målekontor: NSF's administrasjon utfører utstedelse av målebrev for NOR Rating.
 • NOR Rating er myndighet for og administrerer NOR Rating klasseregler.
 • NOR Rating er tilsluttet NSF som klasseklubb.
 • Målebrev Nummer er Målekontorets målebrevnummer.
 • ORC Ref er ORC's målebrevnummer.
 • VPP (Velocity Prediction Programme) kommer i ny versjon hvert år. 
 • Målebrevet er gyldig ut mars måned. 
 • Mannskapsvekt benyttet ved ratingberegningen. Standard = defaultverdi. Gjelder hvis maks vekt ikke er innmeldt
 • Ikke manuell kraft = Elektrisk / hydraulisk drevne vinsjer for fall og skjøter ol.  
 • Spesialrating ved særskilt påmelding til regatta. U/Spin.Rating ToT kan anvedes når hverken spinnaker eller flygende forseil skal brukes. 
 •  Maksimum antall seil ombord i regatta
 • Spinnaker konfigurasjon (Se egen artikkel  i Orienteringer : "Flygende forseil.....")
  • Størrelse på største symm/asymm spinnaker og flygende forseil
  • Spin.bom Ja = Asymmetrisk spinnaker kan halses ("brases") på spinnakerbom. (SPL)
  • Spin.bom Nei = Asymmetrisk spinnaker halses bare i baug eller baugspyd (i senterlinjen). (TPS)
 • CDL= Class Division Length. Kan benyttes av regattaarrangøren for å sette sammen startklasser.  
 • Stability
  • Limit: Grensen for krengingsvinkelen der båten er selvopprettende.
  • Index. Uttrykker stabilitet i sammenligning med andre båter. 

 Målebrevbilde_rigg.JPG

Tegning av rigg og seil er i riktige proporsjoner. De største seil av hver av typene Storseil, Fokk/Genoa, Forseil satt flygende, Symmetrisk spinnaker og Asymmetrisk spinnaker, er målsatt og har angitt seilareal. De fleste viktige riggmålene er vist. Noen mål er ikke vist i målebrevet, disse må eventuelt sjekkes i ORC databasen (ORC Sailor Services).

 

 • Navn. Eier kan velge båtnavn fritt.
 • Seilnummer i NSF register. Følger båten.
 • GPH = General Performance Handicap. Uttrykk for båtens fartspotensial i moderat vind. Har tradisjonelt vært brukt internasjonalt til enkel sammenligning av båter. Benyttes ikke til resultatberegning.  
 • Klasse. Mest mulig unik modellidentifikasjon.
  • Aldersfradrag. Direkte %-vis reduksjon i rating pga. alder. Maksimum fradrag etter 15 år, totalt ca. 0,5%. 
 • Kommentarer
  • Målebrev merket "Forenklet måling" er likeverdig med ordinære målebrev. Men båtene har ikke målte seil.  
 • Propell
   • Strut = seildrev
   • Shaft = aksling
  • PRD= Propelldiameter. (Uten betydning for foldepropell)
  • PIPA = Totalt "Friksjonsareal" til propellinstallasjonen.

   Målebrevbilde_mål.JPG

 • Skrog - Data som ytterligere identifiserer båten.
  • Datafil= Målebrevnummer
  • Skrogfil ("offset-fil") som er benyttet. 
  • LOA = Length Over All.  Lengden av skroget
  • MB - Maksimal bredde
  • Dybde - Båtens dyptgående
  • IMS Division (Se klassereglene) 
   •  Klubbåt, Regattabåt eller Sportsbåt. 
  • Dynamic Allowance = Fratrekk i rating for "manøvreringstid".
  • IMSL = "Effektiv dynamisk skroglengde", "Seilingslengde". Grunnleggende parameter som erstatter vannlinjelengden ved beregning av "skrogfart" og hydrodynamisk bølgemotstand. Avhenger av undervannsskrogets lengde, volum og form, særlig nær baug og akterende, i seiltrim (alt løst utstyr og mannskap på plass).  
  • RL = Rated Length. Mål som angir lengden av den delen av skroget som betyr mest for båtfart på kryss ved 6m/s vindhastighet. Inngår i beregning av CDL-tallet. 
  • LSM0 = Uttrykk for skroglengden under vann når båten er i måletrim (uten noe løst utstyr eller manskap) og uten krengning. Tar også hensyn til skrogform. Inngår i formelen som bestemmer om en båt er Sportsbåt eller Klubbåt/Regattabåt. 
  • VCGD = Vertikal Center of Gravity Designed. Tyngdepunktets høyde over vannlinjen ihht. design. 
  • VCGM =Vertikal Center of Gravity Measured. Tyngdepunktets høyde over vannlinjen ihht. måling.
  • Sink. Uttrykker hvor mange kg vekten må økes for at båten skal synke 1 mm. 
  • WS =Wetted Surface. Overflatearealet av den delen av skroget som er under vann. Viktig for båtfarten ved lite vind. 

 • Rating.  Hovedtallet OSN = Offshore Single Number dvs Tid-på-tid, singeltall for distanseseilas (Rødt tall). (Se egen artikkel "Fra rating til resultat")
  • Arrangøren av kappseilas bestemmer hvilket ratingtall som skal brukes.

Shorthand-målebrevet gir stort sett samme opplysninger som det ordinære målebrevet, men alle ratingtall er beregnet for et mannskap på to personer med vekt som angitt på SH-målebrevet. 

Polardiagrammet som er lagt ved SH-målebrevet, gjelder for båt med SH mannskap. 

For nærmer informasjon om de ulike ratingtallene, herunder også ratingtall for motvind og medvind (Predominantly Upwind /Downwind), vises til artikkelen under Orienteringer/Faglige artikler: "Fra rating til resultat".   

SGP 31.3.2020