Mlebrev 13920 1

 • Navn. Eier kan velge fritt.
 • Seilnummer i NSF register. Følger båten.
 • Rating. Hoved-ratingtall. Brukes generelt. 
 • Klasse. Mest mulig unik modellidentifikasjon.
  • Aldersfradrag. Direkte %-vis reduksjon i rating pga. alder.
 • Propell
  • Strut = seildrev
  • Shaft = aksling
  • Prop = diameter propellbladsirkel
  • PIPA = "Friksjonsarealet" til propellinstallasjonen
 • Skrog - Data som ytterligere identifiserer båten.
  • Målebrevnummer
  • Skrogfil ("offset-fil") som er benyttet. 
  • LOA - Lengden av skroget
  • MB - Maksimal bredde
  • Dybde - Båtens dyptgående
  • IMS Division (Se egen artikkel) 
   • Sportboat = Sportsbåt 
   • Performance = Regattabåt
   • Cruiser/Racer = Klubbåt
  • Dynamic Allowance = Fratrekk i rating for "manøvreringstid".
 • Rating.  Hovedtallet er: Tid-på-tid, singeltall for distanseseilas. (Se egen artikkel "Fra rating til resultat")
  • Arrangøren av kappseilas bestemmer hva som skal brukes.

Mlebrev 13920 2

Tegning med riktige proporsjoner. De største seil av hver av typene Storseil, Fokk/Genoa, Forseil satt flygende, Symmetrisk spinnaker og Asymmetrisk spinnaker, er målsatt. Disse inngår i beregningen av ratingen. Videre er de Kritiske riggmålene vist. En del mål er ikke vist i målebrevet. Disse må eventuelt sjekkes i ORC databasen (ORC Sailor Services).

Mlebrev 13920 3 

 • NOR Rating har knyttet seg til ORC. ORC er eier av ratingprogrammet VPP og måledokumentet IMS. 
 • Målebrevet er et ORC Club Certificate, men kan ikke brukes utenlands pga. lisensbestemmelser. Båter som har målebrev basert på klassebevis får et ORC One design Certificate som er likeverdig med målebrev. 
 • Målekontor: NSF's administrasjon utfører utstedelse av målebrev for NOR Rating.
 • NOR Rating er myndighet for og administrerer NOR Rating klasseregler.
 • NOR Rating er tilsluttet NSF som klasseklubb.
 • Målebrev Nummer er Målekontorets målebrevnummer.
 • ORC Ref er ORC's målebrevnummer.
 • Målebrevet er gyldig ut mars måned året etter utsteding.
 • Mannskapsvekt benyttet ved ratingberegningen. Ikke bindende for båter med NOR Rating målebrev.
 • Ikke manuell kraft. Elektrisk / hydraulisk drevne vinsjer for fall og skjøter ol.  
 • Spesialrating ved særskilt påmelding til regatta. 
  • SH = Maksimum to personer ombord
  • U/Spin = Ikke spinnaker eller flygende forseil. 
 •  Maksimum antall seil ombord i regatta. Bindende for båter med NOR Rating målebrev.
 • Spin.bom: (Se egen artikkel: "flygende forseil.....")
  • Ja = Asymmetrisk spinnaker kan halses ("brases") på spinnakerbom
  • Nei = Asymmetrisk spinnaker halses bare i baug eller baugspyd
 • Class Division Length. Kan benyttes av regattaarrangøren for å sette sammen startklasser.  

SGP 5.4.2019