Forenklet ml

Det er mulig å kjøpe målebrev uten at båten blir fysisk målt slik det kreves for ordinært målebrev. Det er enkelt og går raskt. 

Forutsetningen er at det finnes tilstrekkelig informasjon om båten slik at en søsterbåt med samme mål kan bli identifisert eller at riktige mål kan hentes fra andre kilder. De fleste nye regattaseilerne i NOR Rating har en båtmodell som allerede finnes i ORC's database, som målekontoret ved NSF har tilgang til. ORC får innrapportert nesten alle båtmodeller som kommer på markedet. Ellers så finnes båttypen sannsynligvis i Båtdatabasen. hos NSF. Dermed er modellen og dens mål allerede kjent.

Ulempen med å ikke måle båten fysisk, men at målene i stedet "estimeres", er at ratingen blir litt høyere, dvs. litt "raskere" enn det mer nøyaktige og pålitelige mål ville gitt. Kanskje 2% høyere. Det blir slik for å sikre at du ikke får en urettferdig "gunstig" (langsom) rating pga. usikkerhet i målene. Dette lever du godt med i begynnelsen av "regattakarrieren".

Det hender at båter blir kjøpt eller av andre gunner overdratt så kort tid før regatta, at det ikke er tid til å måle båten. I slike tilfeller kan det være en mulighet å få utstedt et ORC Club målebrev.

Slik gjør du:  Den som vil kjøpe målebrev med forenklet måling, må identifisere båtmodellen. Er båten ny, vil leverandøren kunne hjelpe til med dette. Da følger det gjerne tilstrekkelig dokumentasjon med båten slik at modellen blir entydig bestemt. Variasjoner kan finnes i "seilgarderoben", men også kjøltype, rigg, innredning og utstyr forøvrig kan variere.

Hvis det er en eldre båt, vil det være en fordel om du finner noe dokumentasjon. Foto av båten, når den står på land, vil kunne være til god hjelp. Er båten gammel, er seilene sannsynligvis ikke originale. Kan hende du kan foreta noen enkle kontrollmål selv, slik som noen omtrentlige seilmål, lengde og bredde av skroget, mm.

Henvend deg direkte til Servicekontoret  tlf 21 02 90 00, så får du veiledning.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Målesjef vil fastsette målene.  Målebrevet er et ORC Club målebrev men ikke egentlig et NOR Rating målebrev, siden det ikke tilfredsstiller kravene i NOR Rating Regler. Men det kan brukes i alle regattaer der NOR Rating målebrev kreves. Målebrevet får påskriften: «FORENKLET MÅLING». 

SGP