Forseil og spinnakere – registrering og bruk

 v. 3.04.2019  SGP

Hva slags seil ? 

Det finnes mange ulike navn på seil som kan settes foran masten: Fokk, genua, spinnaker, gennaker, code zero, asymmetrisk spinnaker, tur-spinnaker, flyveseil,  wind seeker……  og flere.  Men når det gjelder reglene for bruken, er det bare to slag som gjelder: Enten er det et forseil eller så er det en spinnaker. Forskjellen mellom de to avgjøres av ½ - bredden til seilet*. Er den mindre enn 75% av fotbredden, da er det et forseil. Er ½-bredden større eller lik 75%, så er det en spinnaker. Det finnes ingen mellomting.

Forseil skal føres i samsvar med reglene for forseil. Spinnaker skal føres etter regler for spinnaker. Har du et «code seil» eller en «gennaker» eller noe lignende, så må du altså vite om det er et forseil eller spinnaker basert på 75% regelen. Dermed vet du hvilke regler som skal følges.

Reglene forteller først og fremst hvordan seilene skal halses og skjøtes. Halsen («tack») er det fremre, nedre hjørnet av et trekantet seil, seilet "halses" der dette hjørnet settes fast. Det andre, nedre hjørnet, skjøtehjørnet, er som regel ikke satt fast noe sted, men kontrolleres av skjøtet.

Hvis et forseil ikke har noe lik festet i forstaget (med stagkroker / i forstagsprofil), men bare er festet i det nedre, fremre hjørnet (halshjørnet) og oppe i toppen, så er det et forseil satt flygende. Dette har betydning for registreringen av seilet og rating-beregningen. Men bruken av "flygende forseil" følger ellers reglene for forseil.

Mange "Code Zero"-seil er forseil, men noen er spinnakere. Mange gennakere er spinnakere, men noen er forseil. 75% -regelen avgjør.

En (asymmetrisk) spinnaker eller et flygende forseil kan gjerne oppbevares på en egen rull foran forstaget og rulles ut når det skal brukes. Alternativt kan seilet settes fra en sekk/bagg eller heisest opp i en strømpe som deretter trekkes av. 

Registrering

Alle seil skal måles og registreres (bortsett fra tryseil og stormfokk / hardvindsfokk). Registrering foretas av autorisert måler. Registrerte seil har et unikt registreringsnummer og målerens signatur i seilet. De fleste norske leverandører av seil har autorisasjon til å måle seil. Det er egne regler for målebrev med FORENKLET MÅLING.

Når et forseil registreres, skal det markeres som flygende dersom det skal brukes slik. Dette vil vises i målebrevet.   

Spinnaker registreres enten som symmetrisk eller asymmetrisk. Begge typer kan halses både på spinnakerbom og i båtens senterlinje. Dersom du vil halse spinnaker bare i båtens senterlinje, og ikke benytte spinnakerbom, så kan dette registreres spesielt. Det gjør du selv ved å "huke av" for dette når du kjøper målebrev.  Du får da en litt lavere rating enn hvis du vil kunne halse på spinnakerbom.

Skal du bruke flygende forseil eller spinnaker halset i båtens senterlinje, må du ha registrert lengden TPS.  Dersom du skal benytte en spinnakerbom eller spristake, må SPL være registrert. Målene TPS og SPL er ikke seilmål, men riggmål og registreres av en autorisert båtmåler.

 Regler for forseil

Forseil skal alltid halses i båtens senterlinje. Flygende forseil halses i baugen der forstaget er festet, eller foran forstaget, for eksempel på en baugplattform eller i et baugspyd. 

(Det finnes også en type flygende forseil som halses bak forstaget. Dette kan halses utenfor senterlinjen etter spesielle regler. Se klassereglene (2019) D.2.4.5)

Det er ikke lov å halse flygende forseil i en spinnakerbom. Men du kan slippe opp halshjørnet på et flygende forseil inntil 76 cm med en line (tack-line).

Skjøtehjørnet til et forseil kan holdes ut med en spri til lovart eller til le. Sprien kan være en spinnakerbom eller en egen spristake. Motsatt ende av sprien skal festes i masten. Det er altså ikke noe forbud mot å bruke spri på et flygende forseil. Men husk at bare skjøtehjørnet kan påvirkes med en spinnakerbom eller spristake. (Merk at ved seiling under den svenske respittregelen SRS, er det ikke lov å sette spri i flygende forsegl). 

Vær oppmerksom på at du ikke har lov å bruke forseil satt flygende dersom du melder deg på regatta med spesialrating uten spinnaker. «Spesial Rating U/Spin.» som står på målebrevet, gjelder båter som bare bruker tradisjonell fokk og eventuelt genoa, og som ikke benytter noe flygende seil.  

 Regler for spinnaker

Spinnaker (både symmetrisk og asymmetrisk) kan du halse i en spinnakerbom, eller du kan halse den i senterlinjen,  dvs. i baugen eller på et baugspyd / baugplattform. Men, har du "huket av" da du kjøpte målebrevet at spinnaker bare skal halses i båtens senterlinje, så kan du ikke benytte spinnakerbom på spinnakeren.     

Spinnakerbommen reguleres med en bras, eventuelt hjulpet av en bom-nedhaler og en bomløfter. Halshjørnet til spinnakeren fester du direkte i brasen. Halser du i senterlinjen, kan du bruke en line (tack-line) som kan slippes opp så langt du vil. Men halshjørnet skal da ikke påvirkes på andre måter. (Unntatt under en operasjon der du skifter fra halsing i senterlinjen til spinnakerbom eller omvendt.) 

Skjøtehjørnet har du ikke lov til å styre med noe annet enn med spinnakerskjøtet. Altså, ingen spinnakerbom eller spristake i skjøtehjørnet eller på skjøtet til en spinnaker. Dette gjelder selv om du har en spinnakerbom «ledig» fordi du har halset spinnakeren i baugen eller på et baugspyd. 

Vanligvis gir det seg selv at spinnakeren skjøtes på le side av båten, dvs. samme side som storseilsbomen står på.  Det er ikke tillatt å seile med spinnakerskjøtet inn på lo side, selv om skjøtet er løst og ikke blir påvirket av en spristake eller bom.

 Hovedpunkter:

  • Forseil: ½ - bredden er mindre enn 75% av fotbredden*. Ellers: Spinnaker
  • Flygende: Lik ikke festet til forstaget. 
  • TPS og SPL må være registrert slik de benyttes. 
  • Forseil halses alltid i senterlinjen, ikke på bom. Men en spri kan benyttes i forseilets skjøtehjørne.
  • Spinnaker halses på bom eller i senterlinjen. Men bare i senterlinjen hvis registrert slik.
  • Ikke sett spri i spinnakerens skjøtehjørne.
  • Spinnakerskjøtet alltid på le side.

* Med ½ - bredden menes avstanden fra midten på forliket til midten på akterliket. Med fotbredden menes avstanden mellom de to nederste hjørnene, dvs. avtanden fra halshjørnet til skjøtehjørnet.