To spinnakere nede

Hva skal stå i innledningen til Kunngjøringen? Den aller enkleste løsningen kan være slik:

Småvik seilforening inviterer til Sommerregatta 21-23 juli, 2024 i Nærsundet.

Stevnet vil være underlagt Kappseilingsreglene.   

Videre gjelder:

  • NOR Rating Regler
  • Sikkerhet: Enkel sikkerhetsforskrift
  • Gyldig NOR Rating målebrev kreves
  • Resultatberegning med singeltall (APH)

I følge Kappseilingsreglenen skal kunngjøringen inneholde stevnets navn, sted og tid samt navn på arrangøren, slik eksemplet her viser. Videre skal det alltid stå at stevnet vil være underlagt Kappseilingsreglene.

Deretter skal følge en liste over andre dokumenter som gjelder. Står det at NOR Rating Regler gjelder, så er det meste sagt. NOR Rating Regler forutsetter både Kappseilingsreglene (med nordiske forskrifter),  WS – OSR sikkerhetsbestemmelser og ORC- Rating Systems, så noen opplisting av disse og andre relaterte dokumenter behøves ikke.

I en NOR Rating regatta skal der alltid være sikkerhetskrav, enten «Enkel sikkerhetsforskrift» eller en OSR-kategori. Disse kan modifiseres med unntak eller tillegg.

Kravet om gyldig målebrev følger av NOR Rating Regler og er slik sett overflødig her.  Men det er nødvendig at arrangøren sier hvilken type målebrev som kreves.  Står det bare NOR Rating målebrev og ikke noe mer, som i eksemplet over, kan båtene fritt melde seg på med målebrev for fullt mannskap eller doublehanded eller uten spinnaker. Ønsker arrangøren en annen ordning enn dette, så må det stå i Kunngjøringen. Båter med ORC Int-målebrev kan i samsvar med NOR Rating Regler, delta sammen med båter med NOR Rating målebrev.

Det er ønskelig, men ikke tvingende nødvendig, at det opplyses om hva slags resultatberegningsmetode som skal benyttes. Det kan stå «singeltall (APH)» som i eksemplet, eventuelt «singeltall for distanseseilas (APH)», «trippeltall for pølsebane», «PCS», «Konstruert bane», eller noe annet.  Regattakomitéen kan ha behov for at der også i tillegg står: «Arrangøren bestemmer vindhastighet og lignende parametre som inngår i resultatberegningene. Slike avgjørelser kan ikke påklages».

Ut over dette lages kunngjøringen og seilingsbestemmelsene etter mønsteret gitt i Kappseilingsreglene Appendiks J. Her må arrangøren være pragmatisk. Kunngjøringen må være fristende. Opplysningene skal gjøre det lett å melde seg på og gi hjelp til å kunne delta. Men samtidig så presise at der ikke blir missforståelser og protester. En gjennomgang av forskjellige sider ved å arrangere en NOR Rating regatta, finnes på Arrangørsiden.

SGP