Tracy Edwards MBE and crew onboard Maiden

 

Det er fullt mulig å være medlem i NOR Rating, uten å eie egen seilbåt med målebrev. I Lov for NOR Rating står det: 

"Alle som har interesse for kappseiling med storbåt kan bli medlem. Medlemskap er personlig. Man må være medlem av en seilforening tilsluttet NSF, og ikke skylde foreningen penger." 

Som medlem har du tilgang til informasjon som NOR Ratings medlemmer mottar gjennom e-post, seminarer og medlemsmøter. Du vil ha rett til å påvirke NOR Rating gjennom årsmøtene og på andre måter. 

Har du ikke båt med målebrev, men ønsker å bli medlem, kan du melde deg inn ved å betale kontingenten på kr. 50,- på Vipps nr. 92 28 48. Send også din e-post adresse til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. og oppgi hvilken seilforening du tilhører. 

Medlemskapet er frivillig og uforbindtlig og fornyes årlig med innbetaling av kontingent. Ved utmelding kan dette skje med en e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. innen medlemskapet skal fornyes.

Medlemskartoteket blir ikke delt med kommersielle aktører eller andre uvedkommende.