Seminar 3 og 4

Seminar nr 3 og 4 gjennstår i vårens populære NOR Rating serie med introduksjon til kappseiling med storbåt.  Programmet retter seg mot ferske regattaseilere. Bli kjent med NOR Rating. 

Seminaret onsdag 13. mars kl 1900 vil innledningsvis orientere om NOR Rating hjemmesider på webb'en. Hvor finner jeg informasjonen jeg trenger? 

Hovedtemaet for kvelden er:  Hvordan kjøpe målebrev ? Hva inneholder målebrevet ?  Hva betyr alle tallene ?

Blir det tid til mer, vil vi orientere oss i jungelen av regler. Hva må jeg vite ? 

Seminaret torsdag 4. april kl 1900, dvs. straks over påsken, tar opp til diskusjon rating, ratingtall og beregning av regattaresultater. Hvordan gjøres dette? Må det være så komplisert ? 

Programmene strømmes over facebook. Koble deg opp her:  https://www.facebook.com/events/433901209066559/