Båtdatabase_og_målebrev_2024.png

Ordningen for Båtdatabasen er fornyet. Den fungerer nå som en nettbutikk for kjøp av målebrev og lisenser. Det er også greit å sjekke seilmål og annet her.  

Før du logger deg inn første gang, må du fornye passordet.  Deretter kommer du inn med «Bestill målebrev». Vel inne, finner du båten din og klikker på skrivesymbolet. Under «seilgarderobe» finner du alle seilene som er registrert på din båt.

Skal du kjøpe målebrev, så sett  «aktiv»  alle seilene som skal inn i målebrevet.  I følge NOR Rating Regler kan du, under en regatta, ikke ha ombord seil som ikke står i målebrevet. Men det er ingen begrensning for hvor mange seil du setter «aktiv». Begrensningen MAKS ANTALL SEIL som står i målebrevet, gjelder bare hvor mange seil du kan ha ombord under den enkelte regatta. 

Om du ikke ønsker default for maksimal mannskapsvekt, så kan du selv legge inn maksimalvekt for Fullt mannskap og Shorthanded målebrev. (Shorthanded i områdert 120 - 300 kg, default er 170 kg.)

Har du en asymmetrisk spinnaker, så må du avgjøre om du skal kunne sette den på bom, eller om du vil registrere at asymmetrisk spinnaker bare skal halses i senterlinjen. 

Mer informasjon om kjøp av målebrev finner du her: Kjøpe målebrev 

De nye målebrevene vil ha APH ToT - ratingtallet i fete typer på forsiden, som en identifikator. Ratingtabellene er utvidet til å inkludere 12 m/s vindstyrke (24 knop). Den nasjonale tabellen for ratingtall til bruk ved resultatberegning, er omtrent som før.

Pga. arbeidet med den nye båtdatabasen, vil målebrev for 2024 ikke bli sendt ut før mot slutten av mars. Målebrev er gyldig i 1 år, fra 1. april til 1. april. Prisen for 2024 er uforandret fra 2023. 

En gjennomgang av målebrevet blir gitt i NOR Rating-seminaret onsdag 13. mars. Et seminar som går gjennom ratingtall og hvordan disse brukes for å regne ut regattaresultater, holdes torsdag 4. april. Begge seminarene arrangeres på internett («webinar»).

SGP